A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 464083-2016

30/12/2016    S252

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2016/S 252-464083

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234160 Felsővezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45231400 Erősáramú vezeték építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 23/08/2016
Befejezés: 30/06/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz) része.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 173-310575

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234160 Felsővezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45231400 Erősáramú vezeték építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 23/08/2016
Befejezés: 30/06/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a szerződést:

1. A előleg igénylés jogalapjának, illetve az előleg-visszafizetési biztosíték mentesség jogalapjának jogszabályi változásai alapján a szállító választásától függően az előleg mértéke akár 30 % is lehet, továbbá a szállító dönthet úgy, hogy akként igényli és veszi igénybe az előleget, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Fentiek alapján a Szerződéses Megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.3. Előleg.

4.3.1 Vállalkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi XCLIII. törvény (Kbt.) 135. § (9) bekezdése és a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV.8.) NFM rendelet 1. melléklet 16. sor alapján a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti.

Fentiek alapján a Szerződéses Megállapodás 7.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.1.1 Vállalkozó a SZM 4.3.1 pontjában meghatározott szállítói előleget az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet 27/A. §-a alapján alkalmazandó 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés alapján választása szerint előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásával vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett biztosíték nyújtása nélkül jogosult igényelni.

Amennyiben Vállalkozó biztosíték nyújtásával kíván igényelni előleget a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján, úgy a Szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató javára szóló, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 134. § (6) bekezdés szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.

2. Szerződő felek a Szerződés 3. „Hatályba lépés, határidők” rendelkezései I. bekezdésének alkalmazását mellőzik a hatályba lépett Támogatási Szerződésre tekintettel.

3. A konzorcium vezető tag számlaszámának változása.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az előleg biztosítása, illetve az előleg-visszafizetési biztosíték kapcsán jogszabályi változásra tekintettel szükséges a módosítás.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 51 359 358 689.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 51 359 358 689.00 HUF