Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 464275-2021

14/09/2021    S178

România-Suceava: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

2021/S 178-464275

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA
Număr naţional de înregistrare: 7409380
Adresă: Strada Scurta, nr. 3
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720000
Țară: România
Persoană de contact: CARMEN GEORGETA ZARA
E-mail: achizitii@ambulantasuceava.ro
Telefon: +40 330804808/+40 230514602
Fax: +40 330804808/+40 230514602
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Minister
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si furnizare piese de schimb

Număr de referinţă: 7409380_2020_PAAPD1142837
II.1.2)Cod CPV principal
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă va raspunde tuturor solicitărilor de clarificări in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016 si art. 8 din HG 419/2018.

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava isi propune sa achizitioneze servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor, precum si piese de schimb prin semnarea unui acord cadru cu durata de 28 luni: septembrie 2020 - decembrie 2022, defalcat pe loturi astfel:

LOT NR. 1 - Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule marca VOLKSWAGEN

Acordul cadru se încheie pe 28 luni, începând cu septembrie 2020 și până în decembrie 2022

LOT NR. 2 - Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule marca MERCEDES

Acordul cadru se încheie pe 28 luni, începând cu septembrie 2020 și până în decembrie 2022

LOT NR. 3 – Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule – Renault Master = 16 buc

Acordul cadru se încheie pe 28 luni, începând cu septembrie 2020 și până în decembrie 2022

LOT NR. 4 – Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule marca Citroen Jumper

Acordul cadru se încheie pe 24 luni, începând cu ianuarie 2021 și până în decembrie 2022

LOT NR. 5 – Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule – REST PARC

Acordul cadru se încheie pe 24 luni, începând cu ianuarie 2021 și până în decembrie 2022

S-a estimat că din valoarea acordului cadru, 10% reprezintă piese achiziționate și care nu au fost trecute în listele de cantități. Valoarea estimata in lei se regaseste in Caietul de sarcini, la pag. 15.

Facem precizarea ca, in conformitate cu prevederile OUG Nr.71/20.11.2012 privind desmnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, intrucat se vor organiza licitatii nationale, se va rezilia acordul cadru incheiat cu dvs. la data expres mentionata de Ministerul Sanatati. In acest caz, acordul cadru va inceta de drept, fara ca Seviciul de Ambulanta Judetean Suceava sa fie pasibil de plata unor penalitati.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 760 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 413 251.69 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Wolkswagen

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
09211100 Uleiuri pentru motoare
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, str. Scurta nr. 3, Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT NR. 1 - Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule marca VOLKSWAGEN– 21 buc

A. Tip autovehicul – Volkswagen Transporter DLY001/2008 = 7 buc

Serie sasiu - WV1ZZZ7HZ8H100819

Tip motor - BPC – 2461cmc

B. Tip autovehicul – Volkswagen Transporter DLY019/2012 = 6 buc

Serie sasiu - WV1ZZZ7HZCH039989

Tip motor - CFCA – 1968cmc

C. Tip autovehicul – Volkswagen Transporter 7J0 DLT041/2019 = 7 buc – în garanție

Serie sasiu - WV1ZZZ7HZKH018083

Tip motor - CXE - 1968 cmc

D. Tip autovehicul – Volkswagen Crafter DLY006/2010= 1buc

Serie sasiu - WV1ZZZ2EZA6010949

Tip motor - BJM - 2461 cmc

Autovehiculele Marca Volkswagen Transporter 2019 sunt în perioada de garanție, iar reparațiile se vor efectua în Service autorizat.

Inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte sau deteriorate se va face numai cu piese de schimb originale, omologate/agrementate de catre Registrul Auto Roman. Piesele si subansamblurile defecte, inlocuite, vor fi restituite, cu exceptia reperelor la care oferta este cu piesa uzata la schimb.

Cantitatile minime si maxime de piese de schimb, precum si numarul estimat de ore manopera, aferente contractelor subsecvente si a acordului cadru se regasesc in Caietul de sarcini, paginile 16 - 29.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată pentru manoperă (Perioada minimă ofertată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 3 luni) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Cota de adaos comercial pentru piesele de schimb care trebuiesc înlocuite dar care nu sunt trecute în lista cu piesele de schimb / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata este aferenta Acordului cadru minim si maxim ce s-ar putea atribui pe parcursul acordului cadru.

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. Val alte piese: min 40000 lei - max 500000 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Mercedes

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
09211100 Uleiuri pentru motoare
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, str. Scurta nr. 3, Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT NR. 2 - Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule marca MERCEDES – 6 buc

A. Tip autovehicul – Mercedes Sprinter 318 CDI/2008 = 1 buc

Serie sasiu - WDB9066331S285499

Tip motor - 642.992 – 2987cmc

B. Tip autovehicul – Mercedes Vito115 CDI/2008 = 5 buc

Serie sasiu - WDF63960513431583

Tip motor - 646.980 – 2148cmc

Inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte sau deteriorate se va face numai cu piese de schimb originale, omologate/agrementate de catre Registrul Auto Roman. Piesele si subansamblurile defecte, inlocuite, vor fi restituite, cu exceptia reperelor la care oferta este cu piesa uzata la schimb.

Cantitatile minime si maxime de piese de schimb, precum si numarul estimat de ore manopera, aferente contractelor subsecvente si a acordului cadru se regasesc in Caietul de sarcini, paginile 30 - 36.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Cota de adaos comercial pentru piesele de schimb care trebuiesc înlocuite dar care nu sunt trecute în lista cu piesele de schimb / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată pentru manoperă (Perioada minimă ofertată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 3 luni) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata este aferenta Acordului cadru minim si maxim ce s-ar putea atribui pe parcursul acordului cadru.

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. Val alte piese: min 20000 lei - max 400000 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto pentru Rest parc auto

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
09211100 Uleiuri pentru motoare
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, str. Scurta nr. 3, Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT NR. 5 – Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule – REST PARC = 7 buc

A. Tip autovehicul – Fiat Ducato250/2007 = 3 buc

Serie şasiu - ZFA25000001290317

Tip motor - 4HV – 2198 cmc

B. Tip autovehicul – Fiat Punto 188/2007 = 4 buc

Serie şasiu - ZFA18800001022131

Tip motor - 188 A9.000 – 1248 cmc

Inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte sau deteriorate se poate face si cu piese de producator. Piesele si subansamblurile defecte, inlocuite, vor fi restituite, cu exceptia reperelor la care oferta este cu piesa uzata la schimb.

Cantitatile minime si maxime de piese de schimb, precum si numarul estimat de ore manopera, aferente contractelor subsecvente si a acordului cadru se regasesc in Caietul de sarcini, paginile 42 - 45.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată pentru manoperă (Perioada minimă ofertată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 3 luni) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Cota de adaos comercial pentru piesele de schimb care trebuiesc înlocuite dar care nu sunt trecute în lista cu piesele de schimb / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata este aferenta Acordului cadru minim si maxim ce s-ar putea atribui pe parcursul acordului cadru.

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. Val alte piese: min 7500 - max 70000 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Citroen Jumper

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
09211100 Uleiuri pentru motoare
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, str. Scurta nr. 3, Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT NR. 4 – Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule marca Citroen Jumper = 5 buc

A. Tip autovehicul – Citroen Jumper DLY021/2011= 2 buc

Serie sasiu - VF7YCUMFB12085821

Tip motor - 4H03 – 2198cmc

B. Tip autovehicul – Citroen Jumper DLY021/2013= 3 buc

Serie sasiu - VF7YDUMFB12470742

Tip motor - 4H03 – 2198cmc

Inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte sau deteriorate se va face numai cu piese de schimb originale, omologate/agrementate de catre Registrul Auto Roman. Piesele si subansamblurile defecte, inlocuite, vor fi restituite, cu exceptia reperelor la care oferta este cu piesa uzata la schimb.

Cantitatile minime si maxime de piese de schimb, precum si numarul estimat de ore manopera, aferente contractelor subsecvente si a acordului cadru se regasesc in Caietul de sarcini, paginile 39 - 41.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată pentru manoperă (Perioada minimă ofertată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 3 luni) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Cota de adaos comercial pentru piesele de schimb care trebuiesc înlocuite dar care nu sunt trecute în lista cu piesele de schimb / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata este aferenta Acordului cadru minim si maxim ce s-ar putea atribui pe parcursul acordului cadru.

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. Val alte piese: min 7500 - max 70000 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Renault Master

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
09211100 Uleiuri pentru motoare
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, str. Scurta nr. 3, Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT NR. 3 – Servicii de reparare şi întreţinere autovehicule – Renault Master = 16 buc

A. Tip autovehicul – Renault Master FM9TMLB21063D2T0 = 10 buc

Serie sasiu - VF1MA000261643272

Tip motor - M9T-D7 – 2299 cmc

B. Tip autovehicul – Renault Master FM9TMLB31063J3T0 = 2 buc

Serie sasiu - VF1MA000662489241

Tip motor - M9T-D7 – 2299 cmc

C. Tip autovehicul – Renault Master GRUAU GAXXXXMRFX = 4 buc

Serie sasiu - VF1MA000163726180

Tip motor - M9T-C7 – 2299 cmc

Autovehiculele Marca Renault Master sunt în perioada de garanție, iar reparațiile se vor efectua în Service autorizat.

Inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte sau deteriorate se va face numai cu piese de schimb originale, omologate/agrementate de catre Registrul Auto Roman. Piesele si subansamblurile defecte, inlocuite, vor fi restituite, cu exceptia reperelor la care oferta este cu piesa uzata la schimb.

Cantitatile minime si maxime de piese de schimb, precum si numarul estimat de ore manopera, aferente contractelor subsecvente si a acordului cadru se regasesc in Caietul de sarcini, paginile 37 - 38.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată pentru manoperă (Perioada minimă ofertată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 3 luni) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Cota de adaos comercial pentru piesele de schimb care trebuiesc înlocuite dar care nu sunt trecute în lista cu piesele de schimb / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata este aferenta Acordului cadru minim si maxim ce s-ar putea atribui pe parcursul acordului cadru.

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent. Val alte piese: min 1000 lei - max 60000 lei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 121-296411
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7093
Lot nr.: 4
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Citroen Jumper

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 034.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4522
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Mercedes

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. RESTACO MB S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40608989
Adresă: Strada: Sat Bulai, comuna Moara, Nr. 7, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: -
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: gema.bisoc@restaco.ro
Telefon: +40 725899866
Fax: +40 725899866
Adresă internet: https://www.restaco.mercedes-benz.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 30 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12002
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Mercedes

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. RESTACO MB S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40608989
Adresă: Strada: Sat Bulai, comuna Moara, Nr. 7, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: -
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: gema.bisoc@restaco.ro
Telefon: +40 725899866
Fax: +40 725899866
Adresă internet: https://www.restaco.mercedes-benz.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8655
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Mercedes

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. RESTACO MB S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40608989
Adresă: Strada: Sat Bulai, comuna Moara, Nr. 7, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: -
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: gema.bisoc@restaco.ro
Telefon: +40 725899866
Fax: +40 725899866
Adresă internet: https://www.restaco.mercedes-benz.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 235.53 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8657
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Renault Master

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DAREX AUTO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14462140
Adresă: Strada: str. Humorului, nr. 96, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: 727525
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727525
Țară: România
E-mail: darex@darex.ro
Telefon: +40 230523014
Fax: +40 230523014
Adresă internet: www.darex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 14 001.93 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8653
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Wolkswagen

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. ADRIA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 718613
Adresă: Strada: Mănăştur, nr. 2-6, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400372
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400372
Țară: România
E-mail: radu.lehaci@autoadria.ro
Telefon: +40 230516711
Fax: +40 230516712
Adresă internet: www.autoadria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 175 027.99 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8652
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Wolkswagen

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. ADRIA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 718613
Adresă: Strada: Mănăştur, nr. 2-6, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400372
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400372
Țară: România
E-mail: radu.lehaci@autoadria.ro
Telefon: +40 230516711
Fax: +40 230516712
Adresă internet: www.autoadria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 000 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 400 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 394 891.70 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8654
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Mercedes

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. RESTACO MB S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40608989
Adresă: Strada: Sat Bulai, comuna Moara, Nr. 7, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: -
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: gema.bisoc@restaco.ro
Telefon: +40 725899866
Fax: +40 725899866
Adresă internet: https://www.restaco.mercedes-benz.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 000 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 200 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 092 251.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8658 si 8659
Lot nr.: 5
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto pentru Rest parc auto

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 400 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 150 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 489 924.63 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8656
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Renault Master

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DAREX AUTO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14462140
Adresă: Strada: str. Humorului, nr. 96, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: 727525
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727525
Țară: România
E-mail: darex@darex.ro
Telefon: +40 230523014
Fax: +40 230523014
Adresă internet: www.darex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 10 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 436 184.36 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4525
Lot nr.: 5
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto pentru Rest parc auto

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 50 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12001
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Wolkswagen

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. ADRIA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 718613
Adresă: Strada: Mănăştur, nr. 2-6, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400372
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400372
Țară: România
E-mail: radu.lehaci@autoadria.ro
Telefon: +40 230516711
Fax: +40 230516712
Adresă internet: www.autoadria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 150 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12003
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Renault Master

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DAREX AUTO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14462140
Adresă: Strada: str. Humorului, nr. 96, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: 727525
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727525
Țară: România
E-mail: darex@darex.ro
Telefon: +40 230523014
Fax: +40 230523014
Adresă internet: www.darex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12004
Lot nr.: 4
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Citroen Jumper

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 35 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4524
Lot nr.: 4
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Citroen Jumper

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 35 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4521
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Wolkswagen

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. ADRIA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 718613
Adresă: Strada: Mănăştur, nr. 2-6, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400372
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400372
Țară: România
E-mail: radu.lehaci@autoadria.ro
Telefon: +40 230516711
Fax: +40 230516712
Adresă internet: www.autoadria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 200 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12005
Lot nr.: 5
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto pentru Rest parc auto

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 50 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4523
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Renault Master

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DAREX AUTO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14462140
Adresă: Strada: str. Humorului, nr. 96, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: 727525
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727525
Țară: România
E-mail: darex@darex.ro
Telefon: +40 230523014
Fax: +40 230523014
Adresă internet: www.darex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6012
Lot nr.: 3
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Renault Master

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DAREX AUTO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14462140
Adresă: Strada: str. Humorului, nr. 96, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: 727525
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727525
Țară: România
E-mail: darex@darex.ro
Telefon: +40 230523014
Fax: +40 230523014
Adresă internet: www.darex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 50 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7877
Lot nr.: 5
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto pentru Rest parc auto

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fetcom S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3527960
Adresă: Strada Unirii, Nr. 46
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720165
Țară: România
E-mail: manager@fetcom.ro
Telefon: +40 230517034
Fax: +40 230517034
Adresă internet: www.fetcom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 50 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8212
Lot nr.: 2
Titlu:

Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si de furnizare piese auto marca Mercedes

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. RESTACO MB S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 40608989
Adresă: Strada: Sat Bulai, comuna Moara, Nr. 7, Sector: -, Judet: Suceava, Localitate: Suceava, Cod postal: -
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Țară: România
E-mail: gema.bisoc@restaco.ro
Telefon: +40 725899866
Fax: +40 725899866
Adresă internet: https://www.restaco.mercedes-benz.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 30 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021