Services - 464498-2019

03/10/2019    S191    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Marketing services

2019/S 191-464498

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“
National registration number: 304971997
Postal address: Gedimino pr. 38
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01104
Country: Lithuania
Contact person: Vilma Rozenbergaitė
E-mail: vilma@lithuania.travel
Telephone: +370 68692250

Internet address(es):

Main address: https://www.lithuania.travel/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/73351

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=479108
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=479108&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skaitmeninės rinkodaros priemonių planavimo ir įgyvendinimo paslaugos Lietuvos ir užsienio rinkose

II.1.2)Main CPV code
79342000 Marketing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Skaitmeninės rinkodaros priemonių planavimo ir įgyvendinimo paslaugos Lietuvos ir užsienio rinkose.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79342000 Marketing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
Main site or place of performance:

Lietuva, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Italija, Švedija, Norvegija, Prancūzija, Izraelis, Japonija, JAV, Kinija, Baltarusija, Estija, Latvija, Lenkija, Rusija, Ukraina, Danija, Ispanija.

II.2.4)Description of the procurement:

Skaitmeninės rinkodaros priemonių planavimas ir įgyvendinimas Lietuvos ir užsienio rinkose, kurį sudaro:

1) skaitmeninės rinkodaros media plano rengimas;

2) skaitmeninės rinkodaros media plano įgyvendinimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis pasirašoma su galimybe pratęsti tokiomis pačiomis sąlygomis, tokiam pačiam terminui, bet ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą 14 (keturiolikai) mėnesių, neviršijant bendros sutarties kainos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa).

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – iki 20 proc. bauda nuo sutartyje numatytos bendros sutarties kainos;

2) jei paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neatlieka paslaugų nustatytu terminu, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. bendros sutarties kainos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2019
Local time: 09:00
Place:

Gedimino pr. 38, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2019