Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 464755-2021

14/09/2021    S178

România-Mediaș: Servicii de geologie

2021/S 178-464755

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14056826
Adresă: Strada: Piata C.I. Motas, nr. 4
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551130
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Coman
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefon: +40 374401948
Fax: +40 269844184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de investigații geofizice în gaură tubată

Număr de referinţă: Codul unic de identificare: 14056826/2018/S.157.3.OC.SED.
II.1.2)Cod CPV principal
71351910 Servicii de geologie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de investigații geofizice în gaură tubată

Valoarea estimată totala fără TVA, (numai în cifre): 12.186.351,48 Monedă: lei

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

Pe parcursul acordului cadru se vor încheia un numar de 3 contracte subsecvente.

Primul contract subsecvent se va încheia după atribuirea acordului cadru.

Următoarele două contracte subsecvente se vor încheia în raport cu necesitatea achizitorului.

Estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului cadru:

cantitati maxime = 270 operatii; cantitati minime = 90 operatii

Estimări ale cantităților minime și maxime ale unui contract subsecvent:

cantitati maxime = 90 operatii; cantitati minime = 30 operatii

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.100.000 lei.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 9 750 509.70 RON / Cea mai ridicată ofertă: 9 750 509.70 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La locatiile sondelor apartinand Sucursalelor Romgaz: Sucursala Mediaș și Sucursala Târgu Mureș.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de investigații geofizice în gaură tubată

Valoarea estimată totala fără TVA, (numai în cifre): 12.186.351,48 Monedă: lei

Estimări ale cantităților minime și maxime ale acordului cadru:

cantitati maxime = 270 operatii; cantitati minime = 90 operatii

Estimări ale cantităților minime și maxime ale unui contract subsecvent:

cantitati maxime = 90 operatii; cantitati minime = 30 operatii

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.100.000 lei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 212-487088
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 34225
Titlu:

Servicii de investigații geofizice în gaură tubată

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WEATHERFORD ATLAS GIP S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1360687
Adresă: Strada Clopotei, Nr. 2A
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100189
Țară: România
E-mail: Carmen-Gabriela.Chirita@weatherford.com
Telefon: +40 244599048
Fax: +40 24451440
Adresă internet: www.atlasgip.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 186 351.48 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 250 169.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27474
Titlu:

Servicii de investigatii geofizice in gaura tubata

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WEATHERFORD ATLAS GIP S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1360687
Adresă: Strada Clopotei, Nr. 2A
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100189
Țară: România
E-mail: Carmen-Gabriela.Chirita@weatherford.com
Telefon: +40 244599048
Fax: +40 24451440
Adresă internet: www.atlasgip.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 186 351.48 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 250 169.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23637
Titlu:

Servicii de investigatii geofizice in gaura tubata

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WEATHERFORD ATLAS GIP S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1360687
Adresă: Strada Clopotei, Nr. 2A
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100189
Țară: România
E-mail: Carmen-Gabriela.Chirita@weatherford.com
Telefon: +40 244599048
Fax: +40 24451440
Adresă internet: www.atlasgip.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 186 351.48 RON
Oferta cea mai scăzută: 9 750 509.70 RON / Cea mai ridicată ofertă: 9 750 509.70 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23638
Titlu:

Servicii de investigatii geofizice in gaura tubata

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WEATHERFORD ATLAS GIP S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1360687
Adresă: Strada Clopotei, Nr. 2A
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100189
Țară: România
E-mail: Carmen-Gabriela.Chirita@weatherford.com
Telefon: +40 244599048
Fax: +40 24451440
Adresă internet: www.atlasgip.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 186 351.48 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 250 169.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS – Serviciul Juridic
Adresă: str. C-tin Motas nr.4, Medias, jud. Sibiu
Localitate: Medias
Cod poștal: 551130
Țară: România
Telefon: +40 374406111
Adresă internet: www.romgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021