Supplies - 46495-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-The Hague: Presents and rewards

2022/S 020-046495

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijksvastgoedbedrijf
National registration number: 552550970
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Henk Hildering
E-mail: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2afa0b8e477c1335d70ae938becd0baa
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Vraag- en antwoordmodule in het dashboard van deze aanbesteding
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: 's Gravenhage
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Rijksvastgoedbedrijf
E-mail: Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.TenderNed.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2afa0b8e477c1335d70ae938becd0baa
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Dashboard van deze aanbesteding
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: 's Gravenhage
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Rijksvastgoedbedrijf
E-mail: Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: https://www.TenderNed.nl/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

F&B2022-2025 | Levering geschenken t.b.v. het Rijksvastgoedbedrijf

Reference number: F&B2022-2025
II.1.2)Main CPV code
18530000 Presents and rewards
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het leveren van geschenken t.b.v. persoonlijke gebeurtenissen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Het RVB heeft 11,7 miljoen m2 bvo gebouwen Rijk en Defensie en 82.615 ha aan grond in haar portefeuille. Bij het RVB werken ruim 2.000 medewerkers.

De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen worden ter beschikking gesteld voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen. De RVB medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling.

Binnen het RVB zijn 4 directies.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 160 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
37520000 Toys
33700000 Personal care products
15840000 Cocoa; chocolate and sugar confectionery
03222300 Non-tropical fruit
03222200 Citrus fruit
03222100 Tropical fruit and nuts
03121200 Cut flowers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Geschatte omvang raamovereenkomst

De geschatte omvang van de raamovereenkomst uitgedrukt in euro’s bedraagt € 160.000,-.

Maximale omvang raamovereenkomst

De maximale omvang van de raamovereenkomst uitgedrukt in euro’s is vastgesteld op € 200.000,-. Deze maximale omvang geldt voor de looptijd van de raamovereenkomst inclusief eventuele verlengingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Catalogus / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Inrichting Helpdesk / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Klanttevredenheidsmeting / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Eigen verklaring,

- Strafrechtelijke veroordelingen,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Betalingen belastingen en premies

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Controleverklaring met goedkeurende strekking zonder continuïteitsparagraaf

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Ervaring met het verzenden van pakketjes in een geografisch gespreid gebied

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 21/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/06/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: 's-Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: 's-Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2022