Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 465022-2021

15/09/2021    S179

Sverige-Varberg: Byggnadsanläggning

2021/S 179-465022

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varbergs Bostadsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556502-4220
Postadress: Box 83
Ort: VARBERG
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43222
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristin Toresson
E-post: kristin.toresson@varbergsbostad.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varbergsbostad.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrjzjuoft&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrjzjuoft&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Byggnadsarbeten

Referensnummer: 2021:135
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ramavtal för successiva avrop avseende byggnadsarbeten med förutsättningar enligt dessa administrativa föreskrifter.

Ramavtalet innefattar såväl mindre reparations-, service- och underhållsarbeten, om- och tillbyggnadsentreprenader samt större underhållsarbeten på Beställarens samlade fastighetsbestånd.

Uppdragen utförs företrädesvis med kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet i befintliga husbyggnader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45262700 Ombyggnadsarbete
45262800 Ut- och tillbyggnadsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
45453000 Reparation och renovering
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Varberg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ramavtal för successiva avrop avseende byggnadsarbeten med förutsättningar enligt dessa administrativa föreskrifter.

Ramavtalet innefattar såväl mindre reparations-, service- och underhållsarbeten, om- och tillbyggnadsentreprenader samt större underhållsarbeten på Beställarens samlade fastighetsbestånd.

Uppdragen utförs företrädesvis med kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet i befintliga husbyggnader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2022
Slut: 30/04/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/10/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/02/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/10/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2021