Usluge - 465156-2017

TINazivBelgija-Bruxelles: Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu kao i provedbu zdravstvenih inspekcija i analiza hrane
NDBroj objave obavijesti465156-2017
PDDatum objave22/11/2017
OJBroj izdanja SL S-a224
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija
OLIzvorni jezikFR
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan10/11/2017
DTRok za podnošenje22/12/2017
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira1 - Najniža cijena
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)71700000 - Usluge praćenja i nadzora
71600000 - Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja
71630000 - Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja
RCMjesto izvršenja (NUTS)BE1
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU