Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servizzi - 465156-2017

22/11/2017    S224

il-Belġju-Brussell: Servizzi għall-ispezzjoni tas-sigurtá, l-iġjene u l-benesseri fuq il-post tax-xogħol kif ukoll it-twettiq ta' spezzjonijiet tas-saħħa u l-analiżi fuq oġġetti tal-ikel

2017/S 224-465156

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Indirizz postali: CSM 1 05/P001
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: OIB.02.002 Marchés publics
Posta elettronika: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefown: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi għall-ispezzjoni tas-sigurtá, l-iġjene u l-benesseri fuq il-post tax-xogħol kif ukoll it-twettiq ta' spezzjonijiet tas-saħħa u l-analiżi fuq oġġetti tal-ikel.

Numru ta' referenza: OIB.02/PO/2017/055/782.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71600000 Servizzi ta' ttestjar, analiżi u konsulenza teknika
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Taħt dan il-ksib l-għan hu l-konklużjoni ta' 2 oqfsa ta' kuntratti biex jipprovdi l-ispezzjoni u s-servizzi ta' kontroll fl-oqsma li ġejjin: l-aspetti tal-ispezzjoni u l-kontroll tas-sigurtà, l-iġjene u l-benesseri ta' impjegati; l-ispezzjonijiet tas-saħħa u l-analiżi tal-ikel u x-xorb imħejjija u/jew imqassma fir-ristoranti, ristoranti fejn il-klijenti jservu lilhom infushom, kafetteriji, crèches, faċiltajiet għall-kura tat-tfal u magni awtomatiċi. Dawn is-servizzi se jkunu pprovduti fil-binjiet okkupati u/jew immaniġġjati mill-Kummissjoni Ewropea u fil-binjiet li tal-aħħar jista' jkollha bżonn li tokkupa jew timmaniġġja matul il-perijodu tal-kuntratt, fir-Reġjun ta' Brussell u ż-żona tal-madwar.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi għall-ispezzjoni tas-sigurtá, l-iġjene u l-benesseri fuq il-post tax-xogħol fil-binjiet okkupati u/jew immaniġġjati mill-Kummissjoni Ewropea

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71700000 Servizi ta' monitoraġġ u kontroll
71630000 Servizzi ta' l-ispezzjoni u t-testijiet tekniċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fir-Reġjun ta' Brussell u ż-żona tal-madwar.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ispezzjonijiet tekniċi regolari, l-ispezzjonijiet tekniċi ta' darba, kif ukoll servizzi speċjali u supplimentari li għandhom x'jaqsmu mal-aspetti tas-sigurtà, l-iġjene u l-benesseri tal-ħaddiema li jkopru l-binjiet kollha okkupati mill-Kummissjoni Ewropea fi Brussell u ż-żona tal-madwar.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-krediti amministrattivi tal-UE.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi tal-ispezzjoni tas-saħħa u l-analiżi tal-ikel u x-xorb

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71700000 Servizi ta' monitoraġġ u kontroll
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fir-Reġjun ta' Brussell u ż-żona tal-madwar.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi tal-ispezzjoni tas-saħħa u l-analiżi tal-ikel u x-xorb imħejjija u/jew imqassma fir-ristoranti, ristoranti fejn il-klijenti jservu lilhom infushom, kafetteriji, crèches, faċiltajiet għall-kura tat-tfal, is-CIE Overijse u magni awtomatiċi tal-bejgħ fil-binjiet okkupati u/jew immaniġġati mill-Kummissjoni Ewropea fi Brussell u fiż-żona tal-madwar.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-krediti amministrattivi tal-UE.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

min jitfa' l-offerta għandu jehmeż mal-offerta tiegħu d-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-punt III.1 'Il-kundizzjonijiet għas-sehem' ta' dan l-avviż u elenkati fl-Annessi 1.1 u 2.1 'Lista ta' kontroll ta' dokumenti li għandhom jiġu kkompletati u pprovduti' lill-ispeċifikazzjonijiet.

Min qiegħed jitfa' l-offerti għandu jehmeż stqarrija solenni ffirmata kif xieraq u bid-data li turi li ma jinsabx f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet li tista' żżommu milli jieħu sehem f'kuntratt mogħti mill-Unjoni Ewropea. Id-dikjarazzjoni solenni għandha tieħu l-għamla tal-mudell ippubblikat fil-paġna li ġejja, fis-sħuħija tagħha: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: min jirbaħ il-kuntratt għandu jagħti d-dokumenti li ġejjin bħala prova biex jappoġġja l-istqarrija solenni qabel l-iffirmar tal-kuntratt, inkella jitwarrab.

NB: jekk ikunu gruppi li jingħataw il-kuntratt, huma jridu jipprovdu dikjarazzjoni solenni flimkien ma' dokumenti u informazzjoni li jsostnu għal kull membru individwali.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

dak li jitfa' l-offerti għandu jipprovdi:

— kopja tar-rendikonti finanzjarji (il-karti bilanċjali u l-kontijiet tal-qligħ u t-telf) għat-3 snin finanzjarji li għaddew, li juru l-qligħ fis-sena qabel it-taxxa. Jekk, minħabba xi raġuni valida, min qiegħed jitfa' l-offerta ma jkunx jista' jagħtihom, hu għandu jehmeż rendikont tal-qligħ fis-sena qabel il-ħlas tat-taxxa għal dawn l-aħħar 3 snin. Jekk ir-rendikonti finanzjarji jew id-dikjarazzjoni juru medja ta' telf matul dawn l-aħħar tliet snin (3), min qiegħed jitfa' l-offerti jrid jagħti dokument ieħor bħala prova tal-ħila finanzjarja u ekonomika tiegħu, bħal garanzija xierqa minn terza entità (e.g. il-kumpanija ewlenija), stqarrijiet mingħand l-awdituri, akkawntants iċċertifikati jew ekwivalenti,

— rendikont tad-dħul fis-sena li hu speċifiku għall-qasam li jaqa' taħt il-lottijiet 1 u 2 f'dan l-avviż tal-kuntratt, li sar matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

biex jintgħażel, dak li jitfa' l-offerta jrid jipprovdi prova ta' dħul annwali speċifiku medju għat-3 snin finanzjarji ta' EUR 2 400 000/fis-sena għall-1 lott u EUR 250 000/fis-sena għat-2 lott.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

dak li jitfa' l-offerti għandu jipprovdi:

l-1 lott:

— stqarrija dwar in-numru medju tal-persunal matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji, imqassam fil-kategoriji varji tal-pożizzjonijiet tal-persunal,

— lista tal-5 kuntratti ewlenin — fil-qasam kopert minn dan il-lott, u mwettqa matul dawn l-aħħar 3 snin. Din il-lista trid tinkludi l-erja tal-wiċċ tal-binjiet spezzjonati kif ukoll it-tipi ta' spezzjonijiet imwettqa. NB: dawk li jitfgħu l-offerti se jeħtieġ li jipprovdu prova tal-esperjenza f'kull qasam kopert minn dan il-lott,

— prova li ġiet imwaqqfa sistema għall-immaniġġjar tal-kwalità (ċertifikazzjoni ISO 9001 jew ekwivalenti);

it-2 lott:

— prova li dak li jitfa' l-offerta għandu mill-inqas maniġer/sostitut 1 li se jkun assenjat mal-kuntratt jekk jingħata.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

l-1 lott:

— dak li jitfa' l-offerta se jeħtieġ li juri li l-persunal tekniku tiegħu jinkludi 20 individwu, li 5 minnhom huma inġiniera (livell tal-università jew livell ogħla mhux tal-università),

— l-erja tal-wiċċ totali koperta mill-5 kuntratti ta' referenza matul 3 snin trid tkun ta' mill-inqas 1 000 000 m2 (i.e. 333 000 m2/fis-sena),

— ċertifikat ISO 9001 jew ekwivalenti;

it-2 lott:

maniġer/deputat maniġer 1 (livell tal-università jew livell ogħla mhux tal-università) fil-qasam tal-ispezzjonijiet tas-saħħa u l-analiżi tal-ikel u xarbiet, supplimentat minn mill-inqas 3 snin ta' esperjenza professjonali fil-qasam.

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

għall-1 lott: approvazzjoni taħt il-Kodiċi Belġjan dwar il-benesseri fuq il-post tax-xogħol (It-II titlu, it-III kapitlu);

għat-2 lott: akkreditament bi qbil mal-istandards EN ISO/IEC 17020 u EN ISO/IEC 17025.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 22/12/2017
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 09/01/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant 1 awtorizzat b'mod xieraq għal kull min jitfa' offerta (għandu jiġi ppreżentat passaport jew karta tal-identità). Jekk dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għandhom jgħarrfu lit-Taqsima OIB.02.002 Il-Ksib Pubbliku, bil-miktub (ara d-dettalji tal-indirizz imniżżla fil-punt I.1), mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel is-seduta tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

36 xahar wara l-għoti.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

1) L-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti addizzjonali (inklużi l-mistoqsijiet u t-tweġibiet) jistgħu jitniżżlu mill-indirizz tal-Internet li ġej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063

Il-partijiet interessati huma mistiedna jirreġistraw permezz tas-sit tal-Internet. Wara dan huma jkunu nnotifikati mis-sistema ta' ksib pubbliku onlajn dwar xi aġġornamenti disponibbli għal din l-istedina għall-offerti. Dawk il-partijiet li ma jkunux irreġistrati fuq is-sit huma mitluba biex jikkonsultawh regolarment. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli jekk dawk li jitfgħu l-offerti jonqsu milli jagħtu kas ta' xi tagħrif addizzjonali mogħti dwar din l-istedina għall-offerti fuq dan is-sit tal-Internet.

Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari; dawk li jitfgħu l-offerti huma responsabbli biex jaraw jekk ikunx hemm xi aġġornamenti u modifikazzjonijiet matul il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti.

Aktar informazzjoni dwar it-termini tal-kuntratt, it-tiġdid ta' kuntratti, il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, l-inqas l-livelli ta' ħila li huma meħtieġa, l-istima tal-volum sħiħ tal-kuntratt, eċċ. jistgħu jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet disponibbli fis-sit tal-Internet imsemmi qabel. Mhijiex se tinħareġ verżjoni stampata. Wara li kien iċċertifikat skont l-'EMAS' mill-2005 'il quddiem, l-OIB jieħu passi favur l-ambjent. L-EMAS hija l-iskema tat-tmexxija u l-verifika ekoloġika, l-istrument volontarju tal-UE li jintuża minn organizzazzjonijiet biex itejjeb it-twettiq ambjentali tagħhom.

2) Żjara fuq is-sit/laqgħa ta' tagħrif: se ssir żjara fuq is-sit mhux obbligatorja nhar is-6.12.2017 (fid-9:00).

3) Matul it-3 snin wara li jintemm il-kuntratt tal-bidu, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata, mingħajr ma jkun ippubblikat minn qabel l-avviż dwar il-kuntratt, għal servizzi ġodda li jinkludu r-ripetizzjoni ta' servizzi tal-istess tip li ngħataw lill-entità li tkun ingħatat dan il-kuntratt mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.

4) Għal aktar tagħrif fuq is-sehem fl-istediniet għall-offerti u fuq is-sekwenza tal-proċeduri għall-ksib pubbliku fl-OIB, jekk jogħġbok ikkonsulta l-'Gwida għal dawk li jitfgħu l-offerti' u l-fuljett 'In-negozju mal-Kummissjoni Ewropea', li huwa aċċessibbli permezz tas-sit: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/11/2017