Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 465190-2021

15/09/2021    S179

Netherlands-Utrecht: Construction work for water projects

2021/S 179-465190

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 169-441096)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Tim Klamer
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 15518531
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31149480: Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden

Reference number: 31149480
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een groot deel van het uiterwaardengebied langs de grote rivieren. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar een drietal opdrachtpartners om tenminste de komende 4 jaar en in potentie de komende 10 jaar het beheer en onderhoud uit te voeren.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 169-441096

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.6)
Place of text to be modified: Inlichtingen over percelen
Instead of:

meerdere percelen, maximumaantal: 2

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1

Read:

meerdere percelen, maximumaantal: 3

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1

Section number: II.2.2)
Lot No: 1
Place of text to be modified: Aanvullende CPV-code(s)
Instead of:
45240000 Construction work for water projects
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
Read:
45240000 Construction work for water projects
45220000 Engineering works and construction works
77310000 Planting and maintenance services of green areas
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
Section number: II.2.2)
Lot No: 2
Place of text to be modified: Aanvullende CPV-code(s)
Instead of:
45240000 Construction work for water projects
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
Read:
45240000 Construction work for water projects
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
Section number: II.2.2)
Lot No: 3
Place of text to be modified: Aanvullende CPV-code(s)
Instead of:
45240000 Construction work for water projects
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
Read:
45240000 Construction work for water projects
45220000 Engineering works and construction works
77310000 Planting and maintenance services of green areas
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
VII.2)Other additional information: