С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 465204-2021

TIЗаглавиеБългария-Пазарджик: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
NDНомер на публикацията на обявлението465204-2021
PDДата на публикуване15/09/2021
OJНомер на броя на ОВ S179
TWГрад/населено място на купувачаПАЗАРДЖИК
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Пазарджик (000351736)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен10/09/2021
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлениетоK - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45200000 - Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG423
IAИнтернет адрес (URL)https://pazardzhik.bg/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС