Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Строителство - 465204-2021

TIЗаглавиеБългария-Пазарджик: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
NDНомер на публикацията на обявлението465204-2021
PDДата на публикуване15/09/2021
OJНомер на броя на ОВ S179
TWГрад/населено място на купувачаПАЗАРДЖИК
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Пазарджик (000351736)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен10/09/2021
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлениетоK - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45200000 - Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG423
IAИнтернет адрес (URL)https://pazardzhik.bg/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС