Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 465350-2020

05/10/2020    S193

Belgie-Brusel: Služby podpory týkající se zajišťování kvality (EQAVET), monitorování absolventů a flexibility v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET)

2020/S 193-465350

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.E.3 — VET, Apprenticeships and Adult Learning
Poštovní adresa: Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1000
Země: Belgie
E-mail: EMPL-VT-2019-007@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby podpory týkající se zajišťování kvality (EQAVET), monitorování absolventů a flexibility v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET)

Spisové číslo: EMPL/2020/OP/0014
II.1.2)Hlavní kód CPV
79900000 Různé provozní a s podnikáním související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem této výzvy je zajistit poskytovatele služeb, který poskytne soubor služeb podpory pro realizaci nadcházejícího doporučení odborného vzdělávání a přípravy (OVP), zejména provedení aktualizovaného rámce EQAVET se zvláštním zaměřením na monitorování absolventů, podpoří zásadu flexibility a modulovanosti OVP a prozkoumá proveditelnost rozvoje klíčových odborných profilů EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 160 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79900000 Různé provozní a s podnikáním související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavním místem plnění úkolů budou prostory zhotovitele nebo jakékoliv jiné místo uvedené v nabídce.

II.2.4)Popis zakázky:

Konkrétní cíle této zakázky na služby jsou následující:

i) poskytnout podporu pro realizaci evropské politiky v oblasti zajišťování kvality v OVP (doporučení EQAVET a jeho následný vývoj): provedení průzkumu EQAVET a jeho přizpůsobení v souladu s vývojem rámce EQAVET, šíření informací o EQAVET a práci sítě (např. prostřednictvím vyhrazeného zpravodaje a webové stránky), organizace jednání sítě EQAVET;

ii) poskytnout podporu pro realizaci ukazatelů EQAVET specifických pro monitorování absolventů a pro realizaci doporučení Rady v oblasti monitorování absolventů v odborném vzdělávání a přípravě;

iii) podpořit provádění zásady flexibility a modulovanosti OVP;

iv) zpřesnit koncepci a prozkoumat technickou proveditelnost rozvoje evropských klíčových profilů odborného vzdělávání prostřednictvím teoretického výzkumu a analýzy stávajících evropských mechanismů, nástrojů a referenčních nástrojů a základních technologických podmínek a prozkoumat jejich potenciální využití v řadě prioritních odvětví.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 160 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program Erasmus+.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/11/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/11/2020
Místní čas: 11:00
Místo:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/09/2020