Tjenesteydelser - 465350-2020

05/10/2020    S193

Belgien-Bruxelles: Støttetjenester relateret til kvalitetssikring, kandidatsporing og fleksibilitet inden for erhvervsuddannelser (EQAVET)

2020/S 193-465350

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.E.3 — VET, Apprenticeships and Adult Learning
Postadresse: Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-mail: EMPL-VT-2019-007@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støttetjenester relateret til kvalitetssikring, kandidatsporing og fleksibilitet inden for erhvervsuddannelser (EQAVET)

Sagsnr.: EMPL/2020/OP/0014
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79900000 Øvrig forretningsservice og andre tjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med udbuddet er at indkøbe en kontrahents tjenesteydelser med henblik på at levere et sæt støttetjenester til gennemførelsen af den kommende henstilling om erhvervsuddannelser, navnlig gennemførelsen af den opdaterede EQAVET med særligt fokus på sporing af kandidater, støtte princippet om, at erhvervsuddannelser skal være fleksible og modulopbyggede, samt undersøge gennemførligheden af at udvikle EU's erhvervsuddannelsers hovedprofiler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 160 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79900000 Øvrig forretningsservice og andre tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Hovedudførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De specifikke mål for denne tjenesteydelseskontrakt er følgende:

i) at yde støtte til gennemførelsen af den europæiske politik for kvalitetssikring af erhvervsuddannelser (EQAVET-henstillingen og dens efterfølgende udvikling): udførelse af EQAVET-undersøgelsen og tilpasning af den i overensstemmelse med udviklingen af EQAVET-rammen, formidling af information om EQAVET og netværkets arbejde (f.eks. gennem særlige nyhedsbreve og websted), tilrettelæggelse af møder i EQAVET-netværket

ii) at yde støtte til gennemførelsen af EQAVET-indikatorerne, der er specifikke for sporing af kandidater, og til gennemførelsen af Rådets henstilling om sporing af kandidater på erhvervsuddannelsesområdet

iii) at støtte gennemførelsen af princippet om, at erhvervsuddannelser skal være fleksible og modulære

iv) at forfine konceptet og undersøge den tekniske gennemførlighed af udviklingen af de europæiske erhvervsuddannelsers hovedprofiler ved at udføre skrivebordsforskning og analysere eksisterende europæiske mekanismer, instrumenter og referenceværktøjer og de underliggende teknologiske vilkår og undersøge dets potentielle anvendelse i en række prioriterede sektorer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 160 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Erasmus+-programmet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/11/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2020