Tjänster - 465350-2020

05/10/2020    S193

Belgien-Bryssel: Stödtjänster med anknytning till kvalitetssäkring (EQAVET), spårning av utexaminerade och flexibilitet inom yrkesutbildning (ECVET)

2020/S 193-465350

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.E.3 — VET, Apprenticeships and Adult Learning
Postadress: Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-post: EMPL-VT-2019-007@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stödtjänster med anknytning till kvalitetssäkring (EQAVET), spårning av utexaminerade och flexibilitet inom yrkesutbildning (ECVET)

Referensnummer: EMPL/2020/OP/0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79900000 Diverse företags- och övriga tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinfordrans övergripande syfte är att köpa in en uppdragstagares tjänster för tillhandahållande av en uppsättning stödtjänster för genomförandet av den kommande rekommendationen om yrkesutbildning, i synnerhet genomförandet av den uppdaterade EQAVET-ramen med ett särskilt fokus på spårning av utexaminerade, till stöd för principen att yrkesutbildning bör vara flexibel och modulär samt att undersöka möjligheten att utveckla EU:s grundläggande yrkesprofiler.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 160 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79900000 Diverse företags- och övriga tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudsaklig plats för uppgifternas utförande ska vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som anges i anbudet.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De specifika målen med detta tjänstekontrakt är följande:

i) att tillhandahålla stöd för genomförandet av den europeiska politiken för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning (EQAVET-rekommendationen och dess efterföljande utveckling): att genomföra EQAVET-undersökningen och anpassa den till utvecklingen av EQAVET-ramen, att sprida information om EQAVET och nätverkets arbete (t.ex. genom webbplatsen och ett särskilt nyhetsbrev) och att anordna möten inom EQAVET-nätverket

(ii) att tillhandahålla stöd för genomförandet av EQAVET-indikatorer som är specifika för spårning av utexaminerade och för genomförandet av rådets rekommendation om spårning av utexaminerade inom yrkesutbildning

iii) att stödja genomförandet av principen att yrkesutbildning bör vara flexibel och modulär

iv) att förfina konceptet och utforska den tekniska genomförbarheten avseende utvecklingen av den europeiska kärnprofilen för yrkesutbildning genom att bedriva teoretisk forskning och analysera befintliga europeiska mekanismer, instrument och referensverktyg samt de underliggande tekniska förhållandena, samt undersöka dess potentiella användning inom ett antal prioriterade sektorer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 160 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet Erasmus+.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/11/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/11/2020
Lokal tid: 11:00
Plats:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/09/2020