Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 465361-2019

04/10/2019    S192

Grækenland-Maroussi: Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

2019/S 192-465361

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed
Postadresse: 1 Vasilissis Sofias Street
By: Maroussi
NUTS-kode: EL30 Aττική
Postnummer: 15124
Land: Grækenland
Kontaktperson: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.enisa.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Cybersikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

Sagsnr.: ENISA F-COD-19-T14
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ENISA ønsker at indhente tjenesteydelser fra mindst 2 og maksimalt 5 tjenesteudbydere, der kan levere støtte til aktiviteter vedrørende sikkerhedstiltag i energisektoren. De valgte tilbudsgivere skal kunne påvise betydelig erfaring og evner inden for dette område med fokus på de aspekter, der behandles i Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerheds årlige arbejdsprogram.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: EL30 Aττική
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vi forventer, at tilbudsgivere besidder ekspertise og viden inden for følgende emner:

— sikkerhedsproblemer inden for energiinformation, med særlig fokus på el-, olie- og/eller gasindustrien

— ICS-SCADA-sikkerhedsspørgsmål, f.eks. OT-sikkerhed, IT/OT-konvergens, scanning i stor skala (såsom SHODAN) osv.

— politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål i forbindelse med modstandsdygtigheden i kritiske infrastrukturer og tjenester på nationalt og/eller europæisk niveau inklusive aktiviteter vedrørende beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur (CIIP — Critical Information Infrastructure Protection) samt ICS-SCADA-sikkerhed

— strategi og politik for CIIP og cybersikkerhed på nationalt og/eller europæisk niveau, f.eks direktivet om europæisk kritisk infrastruktur (2008/114/EC), den europæiske strategi for cybersikkerhed

— afgørende driftspræstationer (med særlig fokus på energisektoren) og sikkerhedsadfærd samt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer som f.eks. direktivet om net- og informationssikkerhed, den generelle forordning om databeskyttelse og EU's telekommunikationspakke

— hændelsesrapportering og relevante ordninger for hændelsesrapportering inden for kritiske sektorer, f.eks telekommunikation (artikel 13, litra a), i telekommunikationspakken)

— gode retningslinjer for praksis og standarder inden for CIIP, f.eks. ENISA-vejledninger for god praksis, CPNI's vejledninger om god praksis vedrørende sikkerhed for industrielle styringssystemer, ANSSI ICS-sikkerhedsdokumenter (»klassificeringsmetode og hovedtiltag« og »detaljerede tiltag«) IEC 62351, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, NERC CIP-standarder, ANSI/ISA 99 osv.

— problemstillinger vedrørende netværks- og informationssikkerhed, f.eks. internet- og websikkerhed, kryptografi, testning, sikkerhedsstyring osv.

— infrastruktursikkerhed og -modstandsdygtighed samt spørgsmål relateret til CIIP og energi såsom offentlige nøgleinfrastrukturer (PKI) og kerneprotokoller.

Flere specifikke kontrakter baseret på Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerheds årlige arbejdsprogram, især inden for energisektorområdet, vil blive indgået periodisk med de valgte rammekontrahenter på baggrund af proceduren for »genåbning af konkurrence«. Afhængigt af den ordregivende myndigheds behov kan dette samlede budget øges med op til 50 % ved brug af »udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Som anført i udbudsmaterialet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 050-113779
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENISA F-COD-19-C14
Delkontraktnr.: c01
Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 18
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Applied Risk B.V.
Postadresse: Teleportboulevard 110
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1043EJ
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENISA F-COD-19-C14
Delkontraktnr.: c02
Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 18
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CEIS SPRL
Postadresse: 42 boulevard Charlemagne
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENISA F-COD-19-C14
Delkontraktnr.: c03
Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 18
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Postadresse: Klingelhoferstrasse 18
By: Berlin
NUTS-kode: DE3 BERLIN
Postnummer: 10785
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENISA F-COD-19-C14
Delkontraktnr.: c04
Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 18
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Belgisch Laboratorium Van De Elektriciteitsindustrie Laborelec CVBA (Laboratoire Belge De L'industrie Electrique SCRL)
Postadresse: Rodestraat 125
By: Linkebeek
NUTS-kode: BE31 Prov. Brabant Wallon
Postnummer: 1630
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENISA F-COD-19-C14
Delkontraktnr.: c05
Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 18
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Wavestone
Postadresse: Tour Franklin, La Defense 8, 100-101 terrasse Boieldieu
By: Paris La Défense
NUTS-kode: FRB CENTRE – VAL DE LOIRE
Postnummer: 92042
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2019