Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 465366-2019

04/10/2019    S192

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Technická pomoc na podporu realizace projektu rekonstrukce komunikace M1 v Malawi

2019/S 192-465366

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 164-401675)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc na podporu realizace projektu rekonstrukce komunikace M1 v Malawi

Spisové číslo: AA-001065-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této technické pomoci bude poskytnout podporu silničnímu správnímu úřadu v Malawi při účinném a účelném provádění projektu rekonstrukce komunikace M1 a posílení kapacit úřadu v oblasti projektového řízení a realizace. Technická pomoc bude pokrývat následující oblasti: zadávání veřejných zakázek, řízení smluv/pohledávek, návrh, environmentální a sociální řízení, uplatňování mechanismu pro podávání stížností, bezpečnost silničního provozu, komunikaci a podávání zpráv, jakož i pomoc při definování genderových aspektů.)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/10/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 164-401675

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/10/2019
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 21/10/2019
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/10/2019
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 23/10/2019
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace: