Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 465366-2019

04/10/2019    S192

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Technical Assistance to support the Implementation of Malawi M1 Road Rehabilitation Project

2019/S 192-465366

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 164-401675)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: European Investment Bank
Postal address: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Town: Luxembourg
NUTS code: LU00 Luxembourg
Postal code: 2950
Country: Luxembourg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internet address(es):
Main address: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technical Assistance to support the Implementation of Malawi M1 Road Rehabilitation Project

Reference number: AA-001065-001
II.1.2)Main CPV code
79400000 Business and management consultancy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

The purpose of the TA will be to support the road authority from Malawi in the efficient and effective implementation of the M1 road rehabilitation project and strengthen road authority’s project management and implementation capacity. The TA will cover the following areas: public procurement, contract/claim management, design, environmental and social management, application of complaints and grievance mechanism, road safety, communication and reporting, as well as assistance in defining gender aspects.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 164-401675

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Instead of:
Date: 07/10/2019
Local time: 23:59
Read:
Date: 21/10/2019
Local time: 23:59
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Conditions for opening of tenders
Instead of:
Date: 09/10/2019
Local time: 14:00
Read:
Date: 23/10/2019
Local time: 14:00
VII.2)Other additional information: