Usluge - 465366-2019

04/10/2019    S192

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Tehnička pomoć za pružanje podrške provedbi projekta sanacije ceste R1 u Malaviju

2019/S 192-465366

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 164-401675)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć za pružanje podrške provedbi projekta sanacije ceste R1 u Malaviju

Referentni broj: AA-001065-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je tehničke pomoći pružanje podrške nadležnom tijelu za ceste u Malaviju za učinkovitu i djelotvornu provedbu projekta sanacije ceste R1 i jačanje sposobnosti nadležnog tijela za ceste za upravljanje projektima i njihovu provedbu. Tehnička će pomoć obuhvatiti sljedeća područja: javnu nabavu, upravljanje ugovorima/zahtjevima, projektiranje, ekološko i društveno upravljanje, primjenu mehanizma za pritužbe i žalbe, sigurnost na cesti, komunikaciju i izvješćivanje, kao i pomoć u definiranju aspekata spola.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 164-401675

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 07/10/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 21/10/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 09/10/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: