Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 465366-2019

04/10/2019    S192

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Szakmai segítségnyújtás a malawi M1 út felújítására irányuló projekt végrehajtásának támogatása céljából

2019/S 192-465366

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 164-401675)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org/en/about/procurement/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás a malawi M1 út felújítására irányuló projekt végrehajtásának támogatása céljából

Hivatkozási szám: AA-001065-001
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szakmai segítségnyújtás célja a malawi közúti hatóság támogatása lesz az M1 út felújítására irányuló projekt hatékony és eredményes végrehajtásában, valamint a közúti hatóság projektirányítási és -végrehajtási felkészültségének megerősítése. A szakmai segítségnyújtás a következő területeket fedi le: közbeszerzés, szerződés-/követeléskezelés, tervezés, környezetvédelmi és szociális irányítás, panaszkezelési és fellebbezési mechanizmus alkalmazása, közúti biztonság, kommunikáció és jelentéskészítés, valamint segítségnyújtás a nemekkel kapcsolatos szempontok meghatározásához.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/10/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 164-401675

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 07/10/2019
Helyi idő: 23:59
Helyesen:
Dátum: 21/10/2019
Helyi idő: 23:59
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 09/10/2019
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 23/10/2019
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk: