Építési beruházás - 465384-2017

22/11/2017    S224

Magyarország-Budapest: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2017/S 224-465384

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Hajós Alfréd Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújítására irányuló beruházás megvalósítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Hajós Alfréd Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújítására irányuló beruházás megvalósítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
45262650 Burkolómunkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Margitsziget 23801, Margitsziget 23800/7 (Budapest).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Hajós Alfréd Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújítására irányuló beruházás megvalósítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai a Hajós Alfréd Sportuszoda felújításával kapcsolatosan az alábbiak:

— Hajós fedett medence tető beázás mentesítéssel összefüggő feladatok;

— Hajós fedett medence mennyezet szakipari javítása, betonkorrózió elleni védelemmel;

— Hajós fedett tanmedence felújítása;

— Hajós épület szükséges nyílászáró javítás, csere;

— Légtechnikai rendszerek szükséges felújítása;

— Erős és gyengeáramú felújítások, fejlesztések;

— A szétválasztott csatorna megépítése és a kültéri medencék vízgépészeti felújítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai a Széchy Tamás Uszoda felújításával kapcsolatosan az alábbiak:

— Uszoda vízellátó rendszer előírt javítása;

— Medence körüli csatorna felújítással kapcsolatos feladatok.

Opciós feladatok.

A fenti feladatokon túlmenően ajánlatkérő, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén további, opcionális tételeket rendelhet meg a szerződés teljesítése során az alábbi feladatok tekintetében:

Főbb feladatok:

1. Hajós Alfréd fedett uszoda nyílászáróinak javítása, cseréje;

2. Hajós Alfréd Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda gyengeáramú szerelési munkái;

3. Hajós Alfréd fedett medence kiegészítő világítása 1500 LUX fényerőhöz;

4. Új 25 m-es úszómedence építése;

5. Kútgépház felújítása;

6. Vegyszertároló épület felújítása;

7. A tervezett kültéri és telken belüli környezetrendezési munkák, versenyhez kapcsolódó fejlesztések és az azt követő tervezett helyreállítási munkák.

A részletes feltételeket és a feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 050-091437

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Épkar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 030 720 291.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) II.2.7) és a VII.1.5) pontokhoz: a módosítással nem érintett 360 nap naptári napokban értendő.

2) V.2.4.) ponthoz: Az összérték az opciós tételek díjával és az 5 % tartalékkeret összegével együtt számolva értendő.

3) VII.1.6.) és a VII.2.3) pontokhoz: A feltüntetett szerződéses érték a lehívott opciós tételek díját, a nettó vállalkozási díjat, az 5 % tartalékkeret összegét, az 1. számú illetőleg a jelen 2. számú szerződésmódosítás tárgyát képező kiegészítő munkák díját tartalmazza, azokkal együtt számolva értendő.

4) Generálkivitelezői szerződés 1. számú módosítás dátuma: 17.5.2017.

Generálkivitelezői szerződés 2. számú módosítás dátuma: 10.10.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/11/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
45262650 Burkolómunkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Margitsziget 23801, Margitsziget 23800/7 (Budapest).

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Hajós Alfréd Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújítására irányuló beruházás megvalósítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai a Hajós Alfréd Sportuszoda felújításával kapcsolatosan az alábbiak:

— Hajós fedett medence tető beázás mentesítéssel összefüggő feladatok;

— Hajós fedett medence mennyezet szakipari javítása, betonkorrózió elleni védelemmel;

— Hajós fedett tanmedence felújítása;

— Hajós épület szükséges nyílászáró javítás, csere;

— Légtechnikai rendszerek szükséges felújítása;

— Erős és gyengeáramú felújítások, fejlesztések;

— a szétválasztott csatorna megépítése és a kültéri medencék vízgépészeti felújítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai a Széchy Tamás Uszoda felújításával kapcsolatosan az alábbiak:

— Uszoda vízellátó rendszer előírt javítása;

— Medence körüli csatorna felújítással kapcsolatos feladatok.

Szerződés alapján elvégzendő módosított kivitelezési munkák részletes leírását a Szerződésmódosítás 2. számú Kiegészítő Kivitelezési Munkákra vonatkozó megrendelői követelmények melléklete tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 904 322 448.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Épar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Hajós Alfréd uszoda felújítás során egyebek mellett megvalósult a légkezelő rendszer (vezetékek, ki- és befúvók) cseréje, illetve tető szigetelésének szükség szerinti, úgynevezett foltszerű javítása. Megvalósult továbbá az épület energetikai modernizálásának részeként a nyílászárók cseréje a medencetérben, ami az új nyílászárókat is figyelembe vevő, az energetikai hatékonyságot, valamint az épület kiegyensúlyozott termodinamikai jellemzőit biztosító és megfelelő légkezelő berendezés beépítését tette szükségessé. Tekintettel arra, hogy a légkezelő berendezés cseréje a tető szerkezetében is változtatást igényel, az érintett tetőszakasz átépítése, illetve felújítása műszaki szempontból nem választható el a légkezelő berendezés cseréjétől, azt azzal egy időben szükséges elvégezni. Ezen munkák elvégzése a téli időszak előtt feltétlenül indokolt. A kivitelezési munkák megvalósításának időigénye szükségessé teszi a Szerződés 2. sz. Mellékletét képező Megrendelői Ütemterv, és a 3. sz. Mellékletét képező Műszaki Ütemterv módosítását is.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Hajós Alfréd uszoda légkezelő berendezésének cseréjét a korábban tervezett típustól eltérő típusú berendezéssel, a felújítási munkálatok keretében megtörtént nyílászáró-csere és az épület, valamint a légkezelő műszaki állapota együttesen teszik soron kívül elvégzendő feladattá.

A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt szabályoknak. A kiegészítő kivitelezési munkák megvalósítása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.

A szerződésmódosítással a beruházás összértéke nem változik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 800 828 873.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 904 322 448.00 HUF