W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 465443-2019

Submission deadline has been amended by:  577740-2019
TITytułPolska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia465443-2019
PDData publikacji04/10/2019
OJNumer wydania Dz.U. S192
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcySkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany01/10/2019
DTTermin składania ofert10/12/2019
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
32570000 - Urządzenia łączności
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
31527260 - Systemy oświetleniowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71420000 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
34922100 - Oznakowanie drogowe
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
45316210 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
35710000 - Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
77300000 - Usługi ogrodnicze
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45244000 - Wodne roboty budowlane
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
44423400 - Znaki i podobne elementy
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL92
IAAdres internetowy (URL)http://www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE