Contracte combinate - 465488-2016

31/12/2016    S253

Irlanda-Dublin: Servicii diverse

2016/S 253-465488

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurofound – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Adresă: Wyattville Road, Loughlinstown
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE021 Dublin
Cod poștal: D18 K65
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043247
Fax: +353 12826456
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: politică socială.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de articole de papetărie generale și personalizate.

Număr de referinţă: 171902.
II.1.2)Cod CPV principal
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul este de a atribui un contract-cadru (contracte-cadru) cu o durată maximă totală de 4 ani pentru furnizarea de articole de papetărie generale (lotul 1) și de articole de papetărie personalizate (lotul 2) de înaltă calitate, într-un mod eficient, oportun și fiabil.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 92 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie generale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Următoarele produse din categoria articolelor de papetărie generale pot fi menționate ca reprezentative și comandate în mod regulat de Eurofound: hârtie pentru copiator, blocnotesuri, stilouri, markere, notesuri adezive, bibliorafturi.

II.2.14)Informații suplimentare

Valorile bugetelor sunt furnizate numai cu titlu indicativ.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie personalizate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound. Întâlnirile cu Eurofound vor fi organizate la sediul Eurofound din Dublin/Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse din categoria articolelor de papetărie personalizate, respectiv produse precum: materiale pentru conferințe, de exemplu blocnotesuri și stilouri cu logo-ul fundației imprimat pe acestea fac parte din acest contract; de asemenea, hârtie cu antet, cărți de vizită etc.

II.2.14)Informații suplimentare

Valorile bugetelor sunt furnizate numai cu titlu indicativ.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
07/02/2017

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de consumabile TIC.

Număr de referinţă: 171904.
II.1.2)Cod CPV principal
79621000 Servicii de asigurare de personal de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Departamentul TIC are nevoie să achiziționeze regulat, pe bază ad-hoc, nenumărate articole de mici dimensiuni pentru buna funcționare a infrastructurii TIC din cadrul Eurofound. Prin urmare, Eurofound dorește să încheie un contract cu un furnizor în vederea furnizării regulate a acestor articole întrucât sunt necesare adesea în regim de urgență.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 84 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30191000 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului
30230000 Material informatic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea ad-hoc de articole TIC cu valoare scăzută.

II.2.14)Informații suplimentare

Valorile bugetelor sunt furnizate numai cu titlu indicativ.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
20/09/2017

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/12/2016