Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Contracte combinate - 465488-2016

31/12/2016    S253

Irlanda-Dublin: Servicii diverse

2016/S 253-465488

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurofound – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Adresă: Wyattville Road, Loughlinstown
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE021 Dublin
Cod poștal: D18 K65
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043247
Fax: +353 12826456
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: politică socială.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de articole de papetărie generale și personalizate.

Număr de referinţă: 171902.
II.1.2)Cod CPV principal
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul este de a atribui un contract-cadru (contracte-cadru) cu o durată maximă totală de 4 ani pentru furnizarea de articole de papetărie generale (lotul 1) și de articole de papetărie personalizate (lotul 2) de înaltă calitate, într-un mod eficient, oportun și fiabil.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 92 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie generale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Următoarele produse din categoria articolelor de papetărie generale pot fi menționate ca reprezentative și comandate în mod regulat de Eurofound: hârtie pentru copiator, blocnotesuri, stilouri, markere, notesuri adezive, bibliorafturi.

II.2.14)Informații suplimentare

Valorile bugetelor sunt furnizate numai cu titlu indicativ.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie personalizate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound. Întâlnirile cu Eurofound vor fi organizate la sediul Eurofound din Dublin/Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse din categoria articolelor de papetărie personalizate, respectiv produse precum: materiale pentru conferințe, de exemplu blocnotesuri și stilouri cu logo-ul fundației imprimat pe acestea fac parte din acest contract; de asemenea, hârtie cu antet, cărți de vizită etc.

II.2.14)Informații suplimentare

Valorile bugetelor sunt furnizate numai cu titlu indicativ.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
07/02/2017

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de consumabile TIC.

Număr de referinţă: 171904.
II.1.2)Cod CPV principal
79621000 Servicii de asigurare de personal de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Departamentul TIC are nevoie să achiziționeze regulat, pe bază ad-hoc, nenumărate articole de mici dimensiuni pentru buna funcționare a infrastructurii TIC din cadrul Eurofound. Prin urmare, Eurofound dorește să încheie un contract cu un furnizor în vederea furnizării regulate a acestor articole întrucât sunt necesare adesea în regim de urgență.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 84 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30191000 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului
30230000 Material informatic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea ad-hoc de articole TIC cu valoare scăzută.

II.2.14)Informații suplimentare

Valorile bugetelor sunt furnizate numai cu titlu indicativ.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
20/09/2017

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/12/2016