Roboty budowlane - 465500-2019

TITytułPolska-Sosnowiec: Roboty w zakresie kształtowania terenu
NDNr dokumentu465500-2019
PDData publikacji04/10/2019
OJDz.U. S192
TWMiejscowośćSOSNOWIEC
AUNazwa instytucjiGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany01/10/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
31527200 - Oświetlenie zewnętrzne
71354000 - Usługi sporządzania map
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
RCKod NUTSPL22B
IAAdres internetowy (URL)www.um.sosnowiec.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE