Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465606-2021

15/09/2021    S179

România-Piatra Neamț: Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

2021/S 179-465606

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICA NEAMT STR. V.A. URECHIA, NR. 24, LOC. PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT
Localitate: PIATRA NEAMT
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 610100
Țară: România
Persoană de contact: DIRECTIA SILVICA NEAMT
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 233211696
Fax: +40 233212736
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

MATERIAL PIETROS DIFERITE SORTIMENTE, DS NEAMT

Număr de referinţă: 5396
II.1.2)Cod CPV principal
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Material pitros diferite sortimente conform specificatiilor caietului de sarcini. Cantitatile estimate minime si maxime, pe fiecare lot in parte, atat pentru intreg acord cadru cat si pentru un contract subsecvent sunt redate in anexa caietului de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 523 350.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TARCAU

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC TARCAU - DEPOZIT SLOPU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TARGU NEAMT

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC TARGU NEAMT - DEPOZIT TARGU NEAMT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VARATEC

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC VARATEC - DEPOZIT MITOC

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BORCA

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC BORCA - DEPOZIT BORCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROZNOV

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC ROZNOV - DEPOZIT IAPA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

GARCINA

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC GARCINA - DEPOZIT TIGANCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PIPIRIG

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC PIPIRIG - DEPOZIT PIPIRIG

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TAZLAU

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC TAZLAU - DEPOZIT GURA GEAMANA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BICAZ

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC BICAZ - DEPOZIT NEAGRA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

POIANA TEIULUI

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI - DEPOZIT ROSENI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROMAN

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC ROMAN - DEPOZIT ROMAN

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VADURI

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC VADURI - DEPOZIT PRELUCA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BRATES

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14210000 Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

OCOLUL SILVIC BRATES - DEPOZIT TARCAU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MATERIAL PIETROS DIVERSE SORTIMENTE CONFORM SPECIFICATIILOR CAIETULUI DE SARCINI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 089-228124
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 4
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 8
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 12
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 13
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 5
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 199
Lot nr.: 2
Titlu:

ROZNOV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FULL PROGRES
Număr naţional de înregistrare: 38991920
Adresă: Strada ARMONIEI , Nr. 5
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617508
Țară: România
E-mail: fullprogres20@gmail.com
Telefon: +40 748043134
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANDREI CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: RO 22091018
Adresă: Strada Emanoil Albu, Nr. 812
Localitate: Podoleni
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617335
Țară: România
E-mail: constructandrei@yahoo.ro
Telefon: +40 745887525
Fax: +40 233299353
Adresă internet: www.constructandrei.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 40 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 40 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 185
Lot nr.: 10
Titlu:

TARGU NEAMT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: A&C COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO16495844
Adresă: Strada STEFAN CEL MARE, Nr. 14
Localitate: Vanatori-Neamt
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617500
Țară: România
E-mail: hanul_ursilor@yahoo.com
Telefon: +40 726591021
Fax: +40 233251364
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 425 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 334 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 184
Lot nr.: 9
Titlu:

PIPIRIG

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: A&C COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO16495844
Adresă: Strada STEFAN CEL MARE, Nr. 14
Localitate: Vanatori-Neamt
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617500
Țară: România
E-mail: hanul_ursilor@yahoo.com
Telefon: +40 726591021
Fax: +40 233251364
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 409 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 345 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 181
Lot nr.: 1
Titlu:

TAZLAU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FULL PROGRES
Număr naţional de înregistrare: 38991920
Adresă: Strada ARMONIEI , Nr. 5
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617508
Țară: România
E-mail: fullprogres20@gmail.com
Telefon: +40 748043134
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANDREI CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: RO 22091018
Adresă: Strada Emanoil Albu, Nr. 812
Localitate: Podoleni
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617335
Țară: România
E-mail: constructandrei@yahoo.ro
Telefon: +40 745887525
Fax: +40 233299353
Adresă internet: www.constructandrei.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 439 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 432 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 186
Lot nr.: 11
Titlu:

VARATEC

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: A&C COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO16495844
Adresă: Strada STEFAN CEL MARE, Nr. 14
Localitate: Vanatori-Neamt
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617500
Țară: România
E-mail: hanul_ursilor@yahoo.com
Telefon: +40 726591021
Fax: +40 233251364
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 530 925.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 469 950.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 183
Lot nr.: 6
Titlu:

BICAZ

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FULL PROGRES
Număr naţional de înregistrare: 38991920
Adresă: Strada ARMONIEI , Nr. 5
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617508
Țară: România
E-mail: fullprogres20@gmail.com
Telefon: +40 748043134
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANDREI CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: RO 22091018
Adresă: Strada Emanoil Albu, Nr. 812
Localitate: Podoleni
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617335
Țară: România
E-mail: constructandrei@yahoo.ro
Telefon: +40 745887525
Fax: +40 233299353
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 500 750.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 455 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 182
Lot nr.: 2
Titlu:

ROZNOV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FULL PROGRES
Număr naţional de înregistrare: 38991920
Adresă: Strada ARMONIEI , Nr. 5
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617508
Țară: România
E-mail: fullprogres20@gmail.com
Telefon: +40 748043134
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANDREI CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: RO 22091018
Adresă: Strada Emanoil Albu, Nr. 812
Localitate: Podoleni
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617335
Țară: România
E-mail: constructandrei@yahoo.ro
Telefon: +40 745887525
Fax: +40 233299353
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 510 300.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 486 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DIRECTIA SILVICA NEAMT - COMPARTIMENT JURIDIC
Adresă: STR. V.A. URECHIA, NR. 24, JUD. NEAMT
Localitate: PIATRA NEAMT
Cod poștal: 610100
Țară: România
E-mail: office@neamt.rosilva.ro
Telefon: +40 233211696
Fax: +40 233212736
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2021