Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 465661-2020

05/10/2020    S193

Magyarország-Budapest: Többfunkciós épületek kivitelezése

2020/S 193-465661

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom utca 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14577369
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nmhh.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45213150 Irodaház építése
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45215222 Hatósági központ, középületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; Hrsz.: 25713/3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 Hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. sz. alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében

A kivitelezés tárgyát képező EMC (elektromágneses összeférhetőség) mérőlabor és szerverközpont (TIER-III követelményeknek megfelelő) egy többfunkciós műszaki épület (Épület) amelyben informatikai szerverközpontot, EMC mérőlabort és a hozzá tartozó mérőkamrát, a mérőkamrákhoz tartozó irodai blokkot (laborok, irodák stb.) kell kialakítani. A felső szinten konferencia és tárgyaló központot kell kialakítani. Kialakításra kerül még filmiroda, konyha és étkező

Az Épület összes nettó (n.) alapterülete: 12 667 m2. Épület szintjei: 3 pinceszint, földszint, 4 teljes emelet, 2 emelet technológiai szint, zöldtetővel, plusz egy antennák szerelésére alkalmas tető. A nettó alapterület fogalmát illetően a 253/1997. Korm.rend. 1.sz. melléklet 88. pontja az irányadó.

A nyertes ajánlattevő (AT) feladatai összefoglalóan:

A.Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2db, összesen 860 m2 földszintes lapostetős épület (raktár és műhely), 4150 m2 térburkolat és 65m előregyártott elemes betonkerítés bontása

B.Új építés földfelszín alatt n.7383 m2:

— Munkatérhatárolás - 3 pinceszint megépítéséhez - 2331 m3 kihorganyzott résfal

— Szomszéd épületek megerősítése 136m Jet-grouting cölöpökkel

— EMC védett szerverközpont/számítóközpont (n.577 m2), kiegészítő helyiségek, raktárak, konyha előkészítő helyiségek kialakítása

— 116 férőhelyes mélygarázs és raktárak kialakítása (speciális köv.: -1 szinten 4m feletti belmagasság)

C.Új építés földfelszín felett n.5284 m2:

— Földszint, 4 teljes emelet, 2 technológiai emelet, 21m-es párkánymagassággal

— nagy belmagasságú (10m feletti) EMC védett (árnyékolt) mérőkamra

— 12db mérőlabor (részben 4-5 m közötti belmagassággal és EMC védelemmel)

— 200 fő befogadó képességű rendezvénykp,

— irodák, filmiroda, tárgyalók, raktárak, kiszolgáló helyiségek

D.Egyéb szükséges munkálatok:

— komplett belső gépészeti és villamos hálózat, ill. tűzjelző rendszer kiépítése (gépészet: fűtési igény 390kW, hűtési igény 1370kW, szellőzés 30 000 m3/h; villamos: erős és gyengeáramú rendszerek teljeskörű kialakítása A és B oldali energia folyamatos ellátással az A oldal tekintetében 2325kW-, a B oldal tekintetében 1139kW igényelt teljesítménnyel)

— az épület működéséhez szükséges közműfejlesztés, kiépítés

— teljes felszíni rekonstrukció, kerítés, parkolók, zöldterület és zöldtető kialakításával

— dízel aggregátorok telepítése

— 4db felvonó (3személy- 1teherfelvonó), 22 kerékpártároló

— 1 fő-, 2 melléklépcsőház, 19 db egyéb lépcső

— 150 férőhelyes étterem kialak.a komplett konyhatechnológiával

— kertépítés, zöldtetők, zöldfalak létesítése

— összekötő folyosó kivit.e régi és új épület között

— nagyméretű antennarendszer telepítésének előkészítéséhez acél tartórendszer kialakítása a tetőn

— az esetlegesen szükséges telken kívüli út- és közműrendezési, helyreállítási munkák

E.Adminisztratív feladatok:

— a kivitelezési mérföldkövekhez igazodó pénzügyi-műszaki ütemtervet is tartalmazó Építésszervezési Terv (ÉT) elkészítése a szerz. hatályba lépését követő 20napon belül (ÉT további tartalma, követelményei a közbeszerzési dokumentumokban (KD))

— szükséges engedélyek (különösen használatbavételi engedély) megszerzése

— környezeti állapotfelmérési dokumentáció (2db) készítése és folyamatos monitorozása

F.Spec. köv.ek (szerz. 1.sz. mell. I/B fejezet):

— Kettős elektromos betáplálás létesítése

— Dízel generátorok telepítése

— Spec. mérésügyi kivitelezési feladatok

— Felvonulási célra átadott 25713/2 Hrsz. terület helyreállítása

— Spec. feladatok az IT adatközpont kivitelezésénél, terheléses tesztelés

— Tűz-, munka-, és kémiai biztonsági, valamint környezet- és őrzésvédelmi biztonsági elvárások

— A BIM modellel kapcsolatos követelmények

AK alkalmazza a 321/2015. Kr. 46. (3)-t, az egyenértékűség részletes, releváns ismérvéit a KD tartalmazzák

További részletes elvárások KD-ban

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 25
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 087-206011

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
27/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22496843
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@grabarics.hu
Telefon: +36 12660168
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15 930 199 975.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45213150 Irodaház építése
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45215222 Hatósági központ, középületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; Hrsz.: 25713/3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 Hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. sz. alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében

A kivitelezés tárgyát képező EMC (elektromágneses összeférhetőség) mérőlabor és szerverközpont (TIER-III követelményeknek megfelelő) egy többfunkciós műszaki épület (Épület) amelyben informatikai szerverközpontot, EMC mérőlabort és a hozzá tartozó mérőkamrát, a mérőkamrákhoz tartozó irodai blokkot (laborok, irodák stb.) kell kialakítani. A felső szinten konferencia és tárgyaló központot kell kialakítani. Kialakításra kerül még filmiroda, konyha és étkező

Az Épület összes nettó (n.) alapterülete: 12 667 m2. Épület szintjei: 3 pinceszint, földszint, 4 teljes emelet, 2 emelet technológiai szint, zöldtetővel, plusz egy antennák szerelésére alkalmas tető. A nettó alapterület fogalmát illetően a 253/1997. Korm.rend. 1.sz. melléklet 88. pontja az irányadó.

A nyertes ajánlattevő (AT) feladatai összefoglalóan:

A.Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2 db, összesen 860 m2 földszintes lapostetős épület (raktár és műhely), 4150 m2 térburkolat és 65m előregyártott elemes betonkerítés bontása

B.Új építés földfelszín alatt n.7383 m2:

— Munkatérhatárolás - 3 pinceszint megépítéséhez - 2331 m3 kihorganyzott résfal

— Szomszéd épületek megerősítése 136m Jet-grouting cölöpökkel

— EMC védett szerverközpont/számítóközpont (n.577 m2), kiegészítő helyiségek, raktárak, konyha előkészítő helyiségek kialakítása

— 116 férőhelyes mélygarázs és raktárak kialakítása (speciális köv.: -1 szinten 4m feletti belmagasság)

C.Új építés földfelszín felett n.5284 m2:

— Földszint, 4 teljes emelet, 2 technológiai emelet, 21m-es párkánymagassággal

— nagy belmagasságú (10m feletti) EMC védett (árnyékolt) mérőkamra

— 12 db mérőlabor (részben 4-5 m közötti belmagassággal és EMC védelemmel)

— 200 fő befogadó képességű rendezvénykp,

— irodák, filmiroda, tárgyalók, raktárak, kiszolgáló helyiségek

D.Egyéb szükséges munkálatok:

— komplett belső gépészeti és villamos hálózat, ill. tűzjelző rendszer kiépítése (gépészet: fűtési igény 390kW, hűtési igény 1370kW, szellőzés 30 000 m3/h; villamos: erős és gyengeáramú rendszerek teljeskörű kialakítása A és B oldali energia folyamatos ellátással az A oldal tekintetében 2325kW-, a B oldal tekintetében 1139kW igényelt teljesítménnyel)

— az épület működéséhez szükséges közműfejlesztés, kiépítés

— teljes felszíni rekonstrukció, kerítés, parkolók, zöldterület és zöldtető kialakításával

— dízel aggregátorok telepítése

— 4db felvonó (3személy- 1teherfelvonó), 22 kerékpártároló

— 1 fő-, 2 melléklépcsőház, 19 db egyéb lépcső

— 150 férőhelyes étterem kialak.a komplett konyhatechnológiával

— kertépítés, zöldtetők, zöldfalak létesítése

— összekötő folyosó kivit.e régi és új épület között

— nagyméretű antennarendszer telepítésének előkészítéséhez acél tartórendszer kialakítása a tetőn

— az esetlegesen szükséges telken kívüli út- és közműrendezési, helyreállítási munkák

E.Adminisztratív feladatok:

— a kivitelezési mérföldkövekhez igazodó pénzügyi-műszaki ütemtervet is tartalmazó Építésszervezési Terv (ÉT) elkészítése a szerz. hatályba lépését követő 20napon belül (ÉT további tartalma, követelményei a közbeszerzési dokumentumokban (KD))

— szükséges engedélyek (különösen használatbavételi engedély) megszerzése

— környezeti állapotfelmérési dokumentáció (2db) készítése és folyamatos monitorozása

F.Spec. köv.ek (szerz. 1.sz. mell. I/B fejezet):

— Kettős elektromos betáplálás létesítése

— Dízel generátorok telepítése

— Spec. mérésügyi kivitelezési feladatok

— Felvonulási célra átadott 25713/2 Hrsz. terület helyreállítása

— Spec. feladatok az IT adatközpont kivitelezésénél, terheléses tesztelés

— Tűz-, munka-, és kémiai biztonsági, valamint környezet- és őrzésvédelmi biztonsági elvárások

— A BIM modellel kapcsolatos követelmények

AK alkalmazza a 321/2015. Kr. 46. (3)-t, az egyenértékűség részletes, releváns ismérvéit a KD tartalmazzák

További részletes elvárások KD-ban

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 29
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15 930 199 975.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22496843
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@grabarics.hu
Telefon: +36 12660168
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Kivitelező elvégeztette az építési munkálatokhoz szükséges jogszabályban előírt talajmintavételt. A laboratóriumi vizsgálati eredmények kiértékelése során a szakvélemény a talaj felső rétegét -4 m mélységig hulladéknak minősítette az ott található nehézfém és olajszármazék szennyeződés miatt. A szennyezett talaj kiemelése és elszállítása a teljesítési határidők módosítását tette szükségessé, ezért a Szerződés 2.1.1. – 2.1.3. pontjai módosultak: a teljesítési véghatáridő 25 hónapról 29 hónapra módosult; – a karakterkorlátozásra tekintettel – a módosult teljesítési mérföldköveket a szerződésmódosítás tartalmazza.

Fentieken túl módosításra került a Szerződés 15. sz. melléklete a Megrendelő 2. számú képviselőjére vonatkozó adatok 2. pontja tekintetében: Cég/pozíció „NMHH Üzemeltetési és Vagyonkezelési osztályvezető, teljesítésigazoló” helyett „NMHH Ingatlan beruházási és felújítási tanácsadó”

Felek rögzítették továbbá, hogy a Szerződés 4.1.5.f), r) pontjaival egyezően, a belső tűzvédelmi hálózatra 2020.07.28-án felszerelt ideiglenes vízmérőn keresztül történő vízvételezés költségei a Vállalkozót terhelik.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A szerződésmódosítás aláírására 2020. szeptember 21. napján került sor.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A jelen szerződésmódosítás megfelel a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó, Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételeknek, figyelemmel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15 930 199 975.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15 930 199 975.00 HUF