Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465745-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Ostrów Wielkopolski: Implants orthopédiques

2021/S 179-465745

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Numéro national d'identification: 6222256387
Adresse postale: ul.Limanowskiego 20/22
Ville: Ostrów Wielkopolski
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 63-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Wojciechowska
Courriel: zamowienia@szpital.osw.pl
Téléphone: +48 625951118
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.osw.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa implantów ortopedycznych

Numéro de référence: FDZP.226.03.2021
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 846 456.55 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do wiązania

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw implantów do zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz miednicy

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stopy

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do chirurgii artroskopowej i małoinwazyjnej w obrębie barku

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do chirurgii stopy

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza głowy kości promieniowej i stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka:

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do osteosyntezy płytkowej w obrębie kończyny dolnej i złamań okołoprotezowych

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza bezcementowa i krótkotrzpieniowa stawu biodrowego oraz panewka rewizyjna biodra i system rewizyjny panewki i trzpienia

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu kolanowego

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Materiały do rekonstrukcji więzadłowych

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza dwukłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, rewizyjna, rotacyjno-zawiasowa i tymczasowa

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego cementowe, bezcementowe, tymczasowe - SPACER oraz rewizyjne

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gwoździe

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i młodzieży oraz gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Systemy do rekonstrukcji barku i kolana

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego o zwiększonej mobilności

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw do rekonstrukcji MPFL i ACJ

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Szkło bioaktywne

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implant do przestrzeni podbarkowej

Lot nº: 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

System kompleksowego zaopatrzania urazów barku

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Innowacyjny system szycia łąkotek

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 098-254235

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do wiązania

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: „ARNO-MED” Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 8942563463
Adresse postale: ul. Kolejowa 24
Ville: Mietków
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Code postal: 55-081
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 377.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 2 950.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zestaw implantów do zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz miednicy:

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JOHNSON&JOHNSON Poland Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 1130020467
Adresse postale: ul. Iłżecka 24
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-135
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 251 169.12 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 242 349.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stopy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lit Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7792317146
Adresse postale: ul. Jelenia 34
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-791
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 970.35 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 82 700.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Implanty do chirurgii artroskopowej i małoinwazyjnej w obrębie barku

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul.Płoiwiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 652.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 25 320.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Implanty do chirurgii stopy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lit Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7792317146
Adresse postale: ul. Jelenia 34
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-791
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 56 459.41 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 52 800.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Endoproteza głowy kości promieniowej i stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 665.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Implanty do osteosyntezy płytkowej w obrębie kończyny dolnej i złamań okołoprotezowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 63 830.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 74 029.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Endoproteza bezcementowa i krótkotrzpieniowa stawu biodrowego oraz panewka rewizyjna biodra i system rewizyjny panewki i trzpienia

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 401 150.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 407 850.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu kolanowego

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: IMPLANTS INDUSTRIE UPROSZCZONA, SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ w POLSCE,
Numéro national d'identification: 7792167899
Adresse postale: ul. Garbary 95/A6
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-757
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 108 425.93 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 117 731.47 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11
Lot nº: 11
Intitulé:

Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Arthrex Polska Sp. z o.o. ,
Numéro national d'identification: 7010330145
Adresse postale: ul. Łopuszańska 95
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-457
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 150.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 150.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Materiały do rekonstrukcji więzadłowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Komak Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7811701220
Adresse postale: ul.Skibowa 39
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-306
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 638.89 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 53 284.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 13
Lot nº: 13
Intitulé:

Endoproteza dwukłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, rewizyjna, rotacyjno-zawiasowa i tymczasowa

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z o.o.,
Numéro national d'identification: 7880008829
Adresse postale: ul.Tysiąclecia 14
Ville: Nowy Tomyśl
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 724 892.89 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 727 004.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 14
Lot nº: 14
Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego cementowe, bezcementowe, tymczasowe - SPACER oraz rewizyjne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z o.o.,
Numéro national d'identification: 7880008829
Adresse postale: ul. Tysiąclecia 14
Ville: Nowy Tomyśl
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 129 447.67 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 132 232.20 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 15
Lot nº: 15
Intitulé:

Gwoździe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z o.o.,
Numéro national d'identification: 7880008829
Adresse postale: ul. Tysiąclecia 14
Ville: Nowy Tomyśl
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 194 586.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 194 586.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 16
Lot nº: 16
Intitulé:

Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i młodzieży oraz gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JOHNSON&JOHNSON Poland Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 1130020467
Adresse postale: ul. Iłżecka 24
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-135
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 57 456.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 57 752.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 17
Lot nº: 17
Intitulé:

Systemy do rekonstrukcji barku i kolana

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Arthrex Polska Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7010330145
Adresse postale: ul. Łopuszańska 95
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-457
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 54 187.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 53 810.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18
Lot nº: 18
Intitulé:

Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MEDARTIS Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 8971745646
Adresse postale: ul. Legnicka 56
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 54-204
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 111 630.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 115 890.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19
Lot nº: 19
Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego o zwiększonej mobilności

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Komak Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7811701220
Adresse postale: ul. Skibowa 39
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-306
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 326 533.33 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 324 660.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20
Lot nº: 20
Intitulé:

Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 21
Lot nº: 21
Intitulé:

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 54 195.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 59 925.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 22
Lot nº: 22
Intitulé:

Zestaw do rekonstrukcji MPFL i ACJ

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 23
Lot nº: 23
Intitulé:

Szkło bioaktywne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 24
Lot nº: 24
Intitulé:

Implant do przestrzeni podbarkowej

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 25
Lot nº: 25
Intitulé:

System kompleksowego zaopatrzania urazów barku

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 26
Lot nº: 26
Intitulé:

Innowacyjny system szycia łąkotek

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LINVATEC POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7272647050
Adresse postale: ul. Jutrzenki 118
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-230
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 150.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 11 250.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021