Fournitures - 465745-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Ostrów Wielkopolski: Implants orthopédiques

2021/S 179-465745

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Numéro national d'identification: 6222256387
Adresse postale: ul.Limanowskiego 20/22
Ville: Ostrów Wielkopolski
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 63-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Wojciechowska
Courriel: zamowienia@szpital.osw.pl
Téléphone: +48 625951118
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.osw.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa implantów ortopedycznych

Numéro de référence: FDZP.226.03.2021
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 846 456.55 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do wiązania

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw implantów do zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz miednicy

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stopy

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do chirurgii artroskopowej i małoinwazyjnej w obrębie barku

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do chirurgii stopy

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza głowy kości promieniowej i stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka:

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do osteosyntezy płytkowej w obrębie kończyny dolnej i złamań okołoprotezowych

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza bezcementowa i krótkotrzpieniowa stawu biodrowego oraz panewka rewizyjna biodra i system rewizyjny panewki i trzpienia

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu kolanowego

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Materiały do rekonstrukcji więzadłowych

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza dwukłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, rewizyjna, rotacyjno-zawiasowa i tymczasowa

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego cementowe, bezcementowe, tymczasowe - SPACER oraz rewizyjne

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gwoździe

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i młodzieży oraz gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Systemy do rekonstrukcji barku i kolana

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego o zwiększonej mobilności

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zestaw do rekonstrukcji MPFL i ACJ

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Szkło bioaktywne

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implant do przestrzeni podbarkowej

Lot nº: 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

System kompleksowego zaopatrzania urazów barku

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Innowacyjny system szycia łąkotek

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
33183300 Matériel d'ostéosynthèse
33183200 Prothèses orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL416 Kaliski

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 098-254235

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Drut Kirschnera, grotowkręt Schanza, gwoździe Steinmana, drut do wiązania

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: „ARNO-MED” Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 8942563463
Adresse postale: ul. Kolejowa 24
Ville: Mietków
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Code postal: 55-081
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 377.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 2 950.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zestaw implantów do zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz miednicy:

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JOHNSON&JOHNSON Poland Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 1130020467
Adresse postale: ul. Iłżecka 24
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-135
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 251 169.12 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 242 349.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stopy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lit Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7792317146
Adresse postale: ul. Jelenia 34
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-791
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 970.35 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 82 700.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Implanty do chirurgii artroskopowej i małoinwazyjnej w obrębie barku

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul.Płoiwiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 652.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 25 320.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Implanty do chirurgii stopy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lit Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7792317146
Adresse postale: ul. Jelenia 34
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-791
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 56 459.41 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 52 800.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Endoproteza głowy kości promieniowej i stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 665.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Implanty do osteosyntezy płytkowej w obrębie kończyny dolnej i złamań okołoprotezowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 63 830.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 74 029.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Endoproteza bezcementowa i krótkotrzpieniowa stawu biodrowego oraz panewka rewizyjna biodra i system rewizyjny panewki i trzpienia

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 401 150.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 407 850.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Implanty do operacji rekonstrukcyjnych, artroskopowych w obrębie stawu kolanowego

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

Implanty do techniki małoinwazyjnej w chirurgii stopy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: IMPLANTS INDUSTRIE UPROSZCZONA, SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ w POLSCE,
Numéro national d'identification: 7792167899
Adresse postale: ul. Garbary 95/A6
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-757
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 108 425.93 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 117 731.47 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11
Lot nº: 11
Intitulé:

Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Arthrex Polska Sp. z o.o. ,
Numéro national d'identification: 7010330145
Adresse postale: ul. Łopuszańska 95
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-457
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 150.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 150.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Materiały do rekonstrukcji więzadłowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Komak Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7811701220
Adresse postale: ul.Skibowa 39
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-306
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 638.89 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 53 284.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 13
Lot nº: 13
Intitulé:

Endoproteza dwukłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, rewizyjna, rotacyjno-zawiasowa i tymczasowa

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z o.o.,
Numéro national d'identification: 7880008829
Adresse postale: ul.Tysiąclecia 14
Ville: Nowy Tomyśl
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 724 892.89 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 727 004.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 14
Lot nº: 14
Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego cementowe, bezcementowe, tymczasowe - SPACER oraz rewizyjne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z o.o.,
Numéro national d'identification: 7880008829
Adresse postale: ul. Tysiąclecia 14
Ville: Nowy Tomyśl
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 129 447.67 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 132 232.20 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 15
Lot nº: 15
Intitulé:

Gwoździe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z o.o.,
Numéro national d'identification: 7880008829
Adresse postale: ul. Tysiąclecia 14
Ville: Nowy Tomyśl
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 194 586.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 194 586.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 16
Lot nº: 16
Intitulé:

Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci i młodzieży oraz gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JOHNSON&JOHNSON Poland Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 1130020467
Adresse postale: ul. Iłżecka 24
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-135
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 57 456.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 57 752.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 17
Lot nº: 17
Intitulé:

Systemy do rekonstrukcji barku i kolana

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Arthrex Polska Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7010330145
Adresse postale: ul. Łopuszańska 95
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-457
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 54 187.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 53 810.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18
Lot nº: 18
Intitulé:

Implanty do leczenia złamań w obrębie przedramienia i ręki

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MEDARTIS Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 8971745646
Adresse postale: ul. Legnicka 56
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 54-204
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 111 630.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 115 890.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19
Lot nº: 19
Intitulé:

Endoprotezy stawu biodrowego o zwiększonej mobilności

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Komak Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7811701220
Adresse postale: ul. Skibowa 39
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-306
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 326 533.33 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 324 660.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20
Lot nº: 20
Intitulé:

Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 21
Lot nº: 21
Intitulé:

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 5272697561
Adresse postale: ul. Płowiecka 75
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-501
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 54 195.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 59 925.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 22
Lot nº: 22
Intitulé:

Zestaw do rekonstrukcji MPFL i ACJ

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 23
Lot nº: 23
Intitulé:

Szkło bioaktywne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 24
Lot nº: 24
Intitulé:

Implant do przestrzeni podbarkowej

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 25
Lot nº: 25
Intitulé:

System kompleksowego zaopatrzania urazów barku

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 26
Lot nº: 26
Intitulé:

Innowacyjny system szycia łąkotek

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LINVATEC POLSKA Sp. z o.o.,
Numéro national d'identification: 7272647050
Adresse postale: ul. Jutrzenki 118
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-230
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 150.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 11 250.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021