Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465783-2021

15/09/2021    S179

Magyarország-Székesfehérvár: Ipari gázok

2021/S 179-465783

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15360025207
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Telefon: +36 22535500
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.fmkorhaz.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi gázok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000184542021
II.1.2)Fő CPV-kód
24110000 Ipari gázok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Orvosi gázok beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 71 819 236.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24111300 Hélium
24111900 Oxigén
24112100 Szén-dioxid
24112200 Nitrogén-oxidok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

8060 Mór Kórház utca 21

8083 Csákvár Kastélypark 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megnevezés: Palackos egészségügyi, orvosi gázok, ipari és különleges gázok Térfogat [kg] [m3] Palack nyomás [bar] Palack űrtartalom [liter] Évente cserélendő mennyiség [db/év]

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 0,4 200 2 1619

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 0,4 200 2 12

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1 200 5 5

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 1 200 5 1

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1,5 150 10 1761

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 2 200 10 1561

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 3,5-4 200 20 34

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 6 150 40 1118

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 7,5 150 50 12

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 10 200 50 110

Orvosi dinitrogén-oxid, altatógáz 7,5 - - - 2

Szén-dioxid orvosi 10 - - - 50

Szén-dioxid orvosi 30 - - - 11

Szén-dioxid élelmezési 20 - - - 16

Széndioxid Merülőcsöves palackban Biogon C 20 - - - 6

Szintetikus levegő egészségügyi - 1,5-2 150-200 10 1

Szintetikus levegő egészségügyi - 10 200 50 63

Disszugáz 2-2,8 - - - 4

Disszugáz 6-7,5 - - - 2

Nitrogén 4.6 - 2 200 10 1

Nitrogén 4.6 - 4 200 20 2

Argon 4,6 - 1,6 150 10 2

Hélium 4,6 - 9,1 200 50 7

Hélium 4,6 - 1,8 200 10 17

Összesen: 6 417 db/év

Ajánlatkérő nem rendelkezik elegendő saját tulajdonú palackkal. Szállítónak Ajánlatkérő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Ajánlatkérő bérleti díjat fizet.

Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség

[db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év]

Mór Mennyiség [db/év]

Csákvár Össz. mennyiség [db/év]

Orvosi palack 428 54 58 540

Kombi típ. Palack 108 7 0 115

Ipari palack 41 0 0 41

Ajánlatkérő tulajdonában állnak a táblázatban felsorolt palackok, melyre nem fizet bérleti díjat.

Megnevezés: Saját palack készlet Székesfehérvár Térfogat Palack nyomás (bar) Mennyiség (db)

liter m3

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 40 79

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 27 5

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 14 90

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 2 18

A szállítások határidejére vonatkozó előírások:

A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a

megrendelések függvényében.

Vészhelyzet esetén a szállítás ideje, palackos gázok esetén max. 8 óra, a megrendeléstől számítva. (e-mail vagy telefonos bejelentés). Vészhelyzeti szállítás heti minimum 1 alkalom.

Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség

[db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év]

Mór Mennyiség [db/év]

Csákvár Össz mennyiség [db/év]

Orvosi palack 428 54 58 540

Kombi típ. Palack 108 7 0 115

Ipari palack 41 0 0 41

Nyertes ajánlattevő feladata a palackok és a hozzátartozó esetleges kiegészítő berendezések időleges használatának rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken, valamint a műszaki tartalomban foglalt követelmények teljesítése továbbá a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen, de nem kizárólag tárolóegységek folyamatos, üzembiztos működésének biztosítása. A teljesítési helyszínenkénti mennyiségi és minőségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A töltetáraknak az esetleges bérleti díjon kívül a töltettel és szállítással kapcsolatos összes járulékos költséget tartalmaznia kell.

A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

Ajánlatkérő a Szerződés szerinti keretmennyiség 80 %-át vállalja megrendelni a Szerződés hatálya alatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik.

Ajánlatkérő valamennyi tétel vonatkozásában a megjelölt mennyiség 80%-ig vállal lehívási kötelezettséget.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 094-246341
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13241348244
Postai cím: Váci Út 117
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.kamaran@messergroup.com
Telefon: +36 703351110
Fax: +36 14351270
Internetcím: http://www.messer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71 819 236.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak Carl von Linde Út 1., 11300184-28

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest Váci Út 117, 13241348-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2021