Services - 465830-2018

23/10/2018    S204

Slovakia-Nitra: System and support services

2018/S 204-465830

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Nitra
National registration number: 00308307
Postal address: Štefánikova trieda 60
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 950 06
Country: Slovakia
Contact person: Lukáš Daniš
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telephone: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internet address(es):
Main address: https://www.nitra.sk/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti Cora Geo, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), geografických informačných systémov (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v ďalšom období v nasledovnom členení:

— údržba dodaného licenčného softvéru,

— update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,

— bezpečnostná politika,

— upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta,

— hot line podpora,

— technická podpora,

— metodická podpora,

— školenia,

— riadenie projektu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 503 705.60 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267100 Maintenance of information technology software
72260000 Software-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Mestský úrad Nitra (Štefánikova trieda 60) a sídla organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.2.4)Description of the procurement:

Presný rozsah služieb je uvedený v súťažných podkladoch k zákazke.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257228
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cora Geo, s. r. o.
National registration number: 31612989
Postal address: A.Kmeťa 5397/23
Town: Martin
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Postal code: 036 01
Country: Slovakia
E-mail: obchod@corageo.sk
Telephone: +421 522851411
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 503 705.60 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

d) žiadne z uvedených.

Komisia na vyhodnotenie ponúk:

Mgr. Ján Greššo, JUDr. Igor Kršiak, Mgr. Richard Civáň, Ing. Lukáš Daniš

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2018