Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465865-2021

15/09/2021    S179

Polen-Breslau: Isolierflaschen

2021/S 179-465865

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Pretficza 28
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-984
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin OLECHNO
E-Mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261651080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.4rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa termosów do przechowywania i dystrybucji potraw gorących Nr sprawy: MAT/130/2021

Referenznummer der Bekanntmachung: MAT/130/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39221150 Isolierflaschen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA TERMOSÓW DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI POTRAW GORĄCYCH wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 000 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 1: termos do transportu posiłków 17-18l.( do kuchni polowych)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39221150 Isolierflaschen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wskazane zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ (miejsce wykonania umowy):

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA TERMOSÓW DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI POTRAW GORĄCYCH wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: GWARANCJA / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 2: termos do przechowywania i dystrybucji potraw gorących 13-15 osób

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39221150 Isolierflaschen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wskazane zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ (miejsce wykonania umowy):

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA TERMOSÓW DO PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI POTRAW GORĄCYCH wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: GWARANCJA / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 123-325516
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

część 1: termos do transportu posiłków 17-18l.( do kuchni polowych)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WILD BEAR Rafał Janikowski, ,
Postanschrift: ul. Kopanina 34
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 60-105
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 000 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

część 2: termos do przechowywania i dystrybucji potraw gorących 13-15 osób

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WILD BEAR Rafał Janikowski, ,
Postanschrift: ul. Kopanina 34
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 60-105
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 000 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca składa wraz z ofert

1. Katalog lub stronę katalogową producenta termosów do przechowywania i dystrybucji potraw gorących w języku polskim potwierdzającą, że oferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania WT wraz z kolorowymi zdjęciami oferowanych wzorów termosów. Katalog musi zawierać szczegółowy opis, dane techniczne, dane producenta oraz typ lub model oferowanego wyrobu, a także jego numer katalogowy. Oferowany wyrób musi być w katalogu jednoznacznie wskazany i zaznaczony w sposób umożliwiający jego bezbłędną identyfikację - (format A4).

2. Zdjęcia termosów w rzutach: przód, bok, góra, dół (kolor, format A4) na 4 str. – dla każdego termosu osobno.

3. Dla termosów do KP wskazanych w zadaniu nr 1 oraz dla pojemników GN wchodzących w skład termosów na posiłki dla 13-15 osób wskazanych w zadaniu nr 2 - aktualny atest zdrowotny lub świadectwo jakości zdrowotnej wraz ze sprawozdaniem/sprawozdaniami z badań wykonanych na okoliczność wydania atestu lub świadectwa - dokumenty wydane przez NIZP-PZH, inne laboratorium posiadające akredytację PCA lub inny równoważny dokument stosowany w krajach Unii Europejskiej wydany przez laboratorium akredytowane:

potwierdzający jakość zdrowotną produktu (w tym w zakresie migracji);

dopuszczenie go do bezpośredniego kontaktu z żywnością;

dokument w języku polskim lub tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Za dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej uznany będzie dokument wydany przez laboratorium posiadające akredytację udzieloną przez jednostkę akredytującą będącą członkiem-sygnatariuszem organizacji międzynarodowych EA, IAF oraz ILAC.

4. Dokument producenta w języku polskim lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego zawierający informacje lub wykres graficzny dotyczący zakresu utrzymywania i spadku temperatur oferowanych termosów w przeciągu min. 24 godzin – dla każdego termosu osobno.

5. Próbki - 1 szt. oferowanego pojemnika GN (poj. 1/6-200mm lub 1/3-200mm) wraz z pokrywką i uszczelką o tym samym rozmiarze.

6. Dokument producenta w języku polskim lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego potwierdzający wyżarzanie oferowanych pojemników GN.

7. Wypełnione przez Oferenta karty charakterystyki wyrobu.

8. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie.

B). Podstawy wykluczenia: Zamawiający z udziału w postępowaniu wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

C). Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

-oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), będące potwierdzeniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Oświadczenie to Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. Z uwagi na powyższe wzór formularza JEDZ zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wraz z wezwaniem Zamawiającego.

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6

oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 , , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 5 – 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 5 – 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021