Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 465897-2021

15/09/2021    S179

Netherlands-Maastricht: Jewellery, watches and related articles

2021/S 179-465897

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: academisch ziekenhuis Maastricht
National registration number: 14124959
Postal address: P. Debyelaan 25
Town: Maastricht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6229 HX
Country: Netherlands
Contact person: Miranda Coenen - van der Velden
E-mail: miranda.coenen@mumc.nl
Telephone: +31 433871585
Internet address(es):
Main address: http://www.mumc.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175462
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding 'Eindejaarsgeschenken'

Reference number: 175462 Negometrix
II.1.2)Main CPV code
18500000 Jewellery, watches and related articles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van eindejaarsgeschenken aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer(s) voor de duur van één (1) jaar, met drie (3) opties tot verlenging met één (1) jaar.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 262 500.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18530000 Presents and rewards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Maastricht

II.2.4)Description of the procurement:

Het MUMC is voornemens om de levering van eindejaarsgeschenken voor haar ca. 7.500 medewerkers aan te besteden. Het MUMC+ heeft voor deze opdracht een all-in budget van €35,- incl. btw per medewerker te besteden. Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijskwaliteitverhouding.

De aanbesteding bestaat uit één perceel met onderstaande onderdelen: Kerstpakket, Services m.b.t. het uitreiken, waaronder: versturen online uitnodiging, reserveringsmodule, het op locatie scannen van de barcodes, het meehelpen uitdelen van de pakketten,

klantenservice / klachtenafhandeling, nazorg m.b.t. niet afgehaalde pakketten.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Samenstelling kerstpakket / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Invulling services / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Niet van toepassing / Weighting: 1
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 093-241545
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 175462
Lot No: 1
Title:

Eindejaarsgeschenken

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: De Knegt & Leeflang B.V.
National registration number: 29050936
Town: Gouda
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 262 500.00 EUR
Total value of the contract/lot: 262 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Limburg
Town: Roermond
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021