Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465968-2021

15/09/2021    S179

Polen-Katowice: Röntgengeräte

2021/S 179-465968

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 156-411444)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Katowickie Centrum Onkologii
Postanschrift: Raciborska 26
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 40-074
Land: Polen
E-Mail: szpital@kco.katowice.pl
Telefon: +48 324200420
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kco.ezamawiajacy.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii (Aparat RTG stacjonarny płucno – kostny, Aparat RTG przyłóżkowy)

Referenznummer der Bekanntmachung: KCO/PN/26/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na:

Pakiet nr 1 – Aparat RTG stacjonarny płucno – kostny – 1 szt.

Pakiet nr 2 - Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi, określa Załącznik Nr 4 do SWZ.

Zamówienie obejmuje również:

1) dostarczenie sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia,

2) montaż i instalację,

3) wykonanie projektu osłon stałych dla Pracowni RTG,

4) wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych bezpośrednio po instalacji

5) współpracę z wykonawcą adaptacji pomieszczeń przed, w trakcie i po dostawie - dot. Pakietu nr 1.

6) podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS)

7) instruktaż personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu instruktażu”,

8) przekazanie sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami,

9) uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na stosowanie przedmiotu zamówienia - dot. Pakietu nr 1.

10) uruchomienie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu uruchomienia”.

11) 24-miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu uruchomiania” – dot. Pakietu nr 1 /„Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” – dot. Pakietu nr 2 oraz 36-miesięczny serwis pogwarancyjny liczony od upływu okresu gwarancji, w ramach których Wykonawca, zgodnie z ofertą, zapewnia sprawność sprzętu medycznego, w tym:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu medycznego,

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu medycznego, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) zapewnienia, że łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, przy czym niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem,

12) dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2021.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 156-411444

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.2)
Anstatt:
Tag: 14/09/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.7)
Anstatt:
Tag: 14/09/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: