Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466152-2021

15/09/2021    S179

Finnland-Helsinki: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2021/S 179-466152

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Nationale Identifikationsnummer: 1567535-0
Postanschrift: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00029
Land: Finnland
E-Mail: jyrki.happo@hus.fi
Telefon: +358 94711
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hus.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=351340&tpk=91514e9b-ecc9-4707-8145-d54ed724147e
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=351340&tpk=91514e9b-ecc9-4707-8145-d54ed724147e
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Apuvälinekeskusten reitti- ja tilauskuljetukset

Referenznummer der Bekanntmachung: HUS 515-2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Apuvälinekeskukset palvelevat koko HUS toimialueella ja varastoivat ja järjestävät asiakkaille terveydenhuollon apuvälineitä. HUS pyytää tarjouksia kuljetuksiin erikostuneilta yrityksiltä, joilla on kyky ja kapasiteettia palvella kokonaisvaltaisesti ja kokonaistaloudellisesti apuvälinekeskusten tarpeita. Syntyvää sopimusta voivat käyttää kaikki HUSin vastuuyksiköt niissä kuljetuksissa, joiden voidaan katsoa täyttävän vastaavat kriteerit, mutta kuljetusten tuotteet ja reitit voivat olla kokonaan uusia. Tilaaja antaa yksilöidyt laskutuspaikkatiedot kunkin vastuuyksikön kohdalta erikseen.

HUS tulee valitsemaan yhden toimittajan, jonka kanssa sopimus solmitaan.

Tarjouskilpailuun osallistuvalle palvelun tarjoajalle annetaan mahdollisuus tutustua haluamiinsa kohteisiin rajoitetusti mutta kohtuullisessa määrin. Tarjoavan yrityksen on ymmärrettävä kohteiden luonne sairaanhoitopiirin korkean hygieniatason tiloina, joissa erityisesti pandemia-aikana liikkuminen, suojavarusteet ja turvavälit tulee ottaa huomioon. Ilmoitukset halukkuudesta tutustua tiettyihin kohteisiin on ilmoitettava yksilöidysti 3 viikkoa ennen tarjousajan umpeutumista sähköpostilla kari.kontturi@hus.fi. Hankintayksikkö pidättää oikeuden rajoittaa tutustumiskohteiden määrää harkintansa mukaan. Luonnollisesti kohteisiin on sallittua tutustua ulkoa käsin omatoimisesti, mutta ulko-ovien sisäpuolisiin tiloihin käynnit on sovittava edellä mainitun mukaisesti

Tarjouspyyntöä julkaistaessa apuvälinekeskuksia HUSilla on seuraavissa eri osoitteissa:

1. Apuvälinekeskus Helsinki (Mannerheimintie 107 Sisäänkäynti:, Nauvontie 8, 00280 Helsinki)

2. Apuvälineyksikkö Espoo (Turuntie 150, 02740 Espoo)

3. Apuvälineyksikkö Hyvinkää (Hyvinkään sairaala, B-rakennus, P-kerros, Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää)

4. Apuvälineyksikkö Porvoo (Porvoon sairaalan alueella)

Kuljetukset yllämainituista osoitteista muihin osoitteisiin - ja takaisin on reititetty erillisessä liitteenä olevassa Excel tiedostossa.

Erillistä lämpösäädeltyä kalustoa ei tarvita, mutta auton kuljetustilan tulee olla vähintään + 0 C°, kuljetettavat tavarat eivät saa jäätyä tai kuumentua, eivätkä kostua tai kastua.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60161000 Paketbeförderung
60180000 Vermietung von Fahrzeugen für den Gütertransport mit Fahrer
63000000 Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste
63520000 Transportagenturdienste
63521000 Dienstleistungen von Gütertransportagenturen
64121000 Multi-modale Kurierdienste
60181000 Vermietung von Lastwagen mit Fahrer
64120000 Kurierdienste
60120000 Taxiverkehr
60183000 Vermietung von Lieferwagen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kuljetusliike ottaa Apuvälinekeskuksesta lähetyksiä ja jättää niitä toimitusosoitteisiin. Toimitusosoitteiden vastaanottotilat vaihtelevat materiaalinkäsittelyyn jonkin verran suunnitelluista tiloista kerrostaloissa sijaitseviin koteihin.

Kuljetusliike toimittaa lähetykset perille saakka ja tarvittaessa saattaa tuotteet käyttökuntoon asiakkaan luona. Pienvälineet Apuvälinekeskus on koonnut ja säätänyt valmiiksi. Sängyt kuljetusliike kuljettaa, kantaa tarvittaessa ja asentaa käyttökuntoon ja tarkistaa laitteen toiminnat ja käyttöturvallisuuden sekä käyttöohjeen olemassaolon. Sänkykuljetuksiin on välttämätön olla aina kaksi henkilöä, auton kuljettaja sekä toinen henkilö apukuljettajana. Perehdytyksen apuvälineisiin kuljettajalle ja apukuljettajalle antaa apuvälineyksikkö ennen kuljetusten aloittamista. Perehdytyksestä ei makseta Kuljetusliikkeelle erikseen korvausta.

Kuljetuspalvelu sisältää säännöllisiä reittimuotoisia kuljetuksia, jotka toistuvat viikoittain sovittuina päivinä sekä erilliskuljetuksia, jotka Apuvälinekeskus tilaa yksittäisten tarpeiden mukaan.

Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on lokakuu - joulukuu 2021.

Tarjottavia palveluita ja tarjousta koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin

tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjouspyyntö koostuu tästä dokumentista sekä

sen liitteistä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimus on voimassa määräaikaisena 2 vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Syntyvää sopimusta voivat käyttää kaikki HUSin vastuuyksiköt niissä kuljetuksissa, joiden voidaan katsoa täyttävän vastaavat kriteerit, mutta kuljetusten tuotteet ja reitit voivat olla kokonaan uusia. Kukin vastuuyksikkö suorittaa itsenäisesti tilauksensa ja antaa ohjeistuksen tilaamaansa lisäkuljetukseen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 9 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2021
Ortszeit: 15:15
Ort:

Vantaa

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

ALIHANKINTA

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Jokaisen eri alihankkijan kohdalla on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä oleva Alihankkijalomake. Alihankkijoilta tullaan tarkastamaan rikosrekisteriotteet, kuten päähankkijalta.

Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä tarjouksessa liitteellä. Alihankkijaverkosto voi muuttua sopimuksen aikana (kunhan täyttää edellytetyt vähimmäisvaatimukset), muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti ja etukäteen HUSille ja HUS päättää suostuuko se muutoksiin.

RYHMITTYMÄ

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen.

Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.

Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, niin ryhmittymän jäsenten tiedot tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeen kohdassa A.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021