Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 466329-2022

26/08/2022    S164

Finlandia-Turku: Servizi di raccolta di rifiuti

2022/S 164-466329

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Numero di identificazione nazionale: 1868393-8
Indirizzo postale: Kuormakatu 17
Città: Turku
Codice NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Codice postale: 20380
Paese: Finlandia
Persona di contatto: Katja Salmi
E-mail: katja.salmi@lsjh.fi
Tel.: +358 27276826
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.lsjh.fi
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Polttokelpoisen jätteen ja hyötyjakeiden keräys ja kuljetus nostoperusteisella kalustolla Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa

II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Urakka sisältää jätteen keräyksen ja kuljetuksen nostoperusteisella kalustolla Paraisten kaupunkiin kuuluvan Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueilla. Kerättävät jätejakeet ovat polttokelpoinen jäte, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset ja keräyspaperi sekä metallipakkaukset sisältäen pienmetallin. Nostoperusteisten astioiden jätteet tulee punnita.

Tilaajan järjestämään kuljetukseen kuulumattomien jätteiden kuljetus samassa kuormassa on kielletty.

Sopimusmallissa esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut palveluntuottaja velvoitetaan hyväksymään sopimusmallin sisältö sellaisenaan.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Luogo principale di esecuzione:

Paraisten kaupunkiin kuuluva Nauvo, Korppoo ja Houtskari

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kuljetusurakka suoritetaan yksikköurakkahintana, joka pitää sisällään kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset (alv 0 %). Yksikköurakkahintaan sisältyvät alla olevat työsuoritteet

- keräysvälineen tyhjennys

- kuljetuksen ja kuormauksen yhteydessä pudonneiden roskien poistaminen

- ajoneuvopäätteelle sovittujen kirjausten tekeminen

- valokuvan ottaminen tarvittaessa kohteesta/keräysvälineestä

- jätteen kuljetus tilaajan ilmoittamaan vastaanottopaikkaan

- hyötyjakeiden kuljetus tuottajayhteisöjen terminaaleihin

- jätteen punnitus ja painon kirjaaminen autopäätteelle

Urakkaan kuuluvat sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla jätteen keräys ja kuljetus kalustolla, jossa on nosturi. Urakkaan kuuluvat myös nostoperusteisten jäteastioiden jätteiden punnitukset.

Kerättävinä jakeina ovat sopimuksen alkaessa polttokelpoinen jäte, keräyspaperi, lasipakkaukset ja metallipakkaukset sisältäen pienmetallin. Vuoden 2024 aikana keräyksen piiriin tulevat myös mm. asuinkiinteistöiltä kerättävät kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset.

Tilaajan keräyspisteistä (mm. kierrätyspisteet ja lajitteluasemat) urakkaan kuuluvat vain lasipakkausten, metallipakkausten sisältäen pienmetallin sekä keräyspaperin keräys.

Urakka on tarkemmin kuvattu sopimusmallissa (Liite1).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukautta edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä tilanteessa. Optiosta neuvotellaan viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 119-335476
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Hankinta:

406291 / Polttokelpoisen jätteen ja hyötyjakeiden keräys ja kuljetus nostoperusteisella kalustolla Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa

Keskeytys:

Hankinta keskeytetään, koska hyötyjakeiden tyhjennysmäärä on ilmoitettu virheellisesti tarjouspyyntöön. Liitteessä 5a oli ilmoitettu tyhjennysmäärät viikkotasolla saarikohtaisesti (3 sivua), mutta kokonaismäärään oli virheellisesti otettu vain yhden saaren tyhjennysmäärä. Tarjouspyynnössä kokonaismäärä vuositasolla oli ilmoitettu olevan 167 kpl ja sen tulisi olla 508 kpl.

Hankintayksikkö katsoi, että kyseinen virhe muodostaa vuositasolla tyhjennyksiin huomattavan määräeron ja aiheuttaa tarjoajalle väärän kuvan arvioidusta hyötyjakeiden kokonaistyhjennysmäärästä. Siksi hankintayksikkö päätti keskeyttää hankinnan ja uusi hankintailmoitus tehdään mahdollisimman pian korjatuilla tiedoilla.

Koska määräaika umpeutuu tänään 23.8. ja korjausilmoitus tulee tehdä n. 48 h tuntia ennen määräajan umpeutumista, ei hankintayksikkö voinut tehdä korjausilmoitusta, vaan hankinnan keskeyttäminen oli ainut vaihtoehto korjata virhe.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Markkinaoikeus
Indirizzo postale: Sörnäistenkatu 1
Città: Helsinki
Codice postale: 00580
Paese: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tel.: +358 295643300
Indirizzo Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/08/2022