Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466363-2021

15/09/2021    S179

Sverige-Ängelholm: Trycktjänster

2021/S 179-466363

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ängelholms kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0977
Postadress: Östra vägen 2
Ort: Ängelholm
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 262 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Sevcan Nilsson
E-post: sevcan.nilsson@engelholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.engelholm.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeueoyfki&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeueoyfki&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kopierings- och tryckeritjänster

Referensnummer: KS 2021/323
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79820000 Trycktjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar UM:s behov av kopierings- och tryckeritjänster.

Kopieringsarbeten inkl. kuvert samt diverse tryckeriarbeten så som affischer, flyers, foldrar, rollups, visitkort, skyltar mm.

Avrop av tjänster där pappersvikten är under 100g ska avropet gå till leverantör på delområde kopieringstjänster. Vid avrop av tjänster där pappersvikten överstiger 100g ska avropet gå till leverantör på delområde tryckeritjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79521000 Kopieringstjänster
79800000 Tryckning och tillhörande tjänster
79810000 Tryckning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ängelholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar UM:s behov av kopierings- och tryckeritjänster.

Kopieringsarbeten inkl. kuvert samt diverse tryckeriarbeten så som affischer, flyers, foldrar, rollups, visitkort, skyltar mm.

Avrop av tjänster där pappersvikten är under 100g ska avropet gå till leverantör på delområde kopieringstjänster. Vid avrop av tjänster där pappersvikten överstiger 100g ska avropet gå till leverantör på delområde tryckeritjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/10/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 11/04/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/10/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2021