Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466486-2021

Submission deadline has been amended by:  506341-2021
15/09/2021    S179

Netherlands-Amsterdam: Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment

2021/S 179-466486

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Havenbedrijf Amsterdam N.V.
National registration number: 57398879
Postal address: De Ruijterkade 7
Town: Amsterdam
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Postal code: 1013AA
Country: Netherlands
Contact person: Paul van Kessel
E-mail: paul.van.kessel@portofamsterdam.com
Telephone: +31 639271777
Internet address(es):
Main address: www.portofamsterdam.nl
Address of the buyer profile: https://hub.negometrix.com/buyer/1789
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hub.negometrix.com/today/8275
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hub.negometrix.com/today/8275
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Havendiensten

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ombouw patrouillevaartuigen voor emissiereductie en refit - Aanbesteding

Reference number: 2021-0109
II.1.2)Main CPV code
50200000 Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

PoA heeft in haar visiedocument inzake duurzaamheid beschreven dat zij de CO2 footprint  wil terugdringen. In de afgelopen jaren heeft PoA door meerdere initiatieven inmiddels een CO2-reductie  gerealiseerd. De Divisie Havenmeester (DHM) wil haar emissie footprint verder reduceren met een ombouw van haar patrouillevaartuigen. Daarbij is een refit nodig en wordt groot onderhoud meegenomen in deze aanbesteding.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Main site or place of performance:

Amsterdam

II.2.4)Description of the procurement:

De projectdoelstellingen zijn:

1. Het verder reduceren van emissies van de drie patrouillevaartuigen PA1, PA4 en PA5, om een bijdrage te leveren

aan de duurzame organisatiedoelstellingen van Port of Amsterdam;

2. Een refit om verouderde onderdelen / materialen te vervangen van de drie patrouillevaartuigen PA1, PA4 en PA5;

3. Borgen van scheepsonderhoud voor maximaal 10 jaar voor de patrouillevaartuigen PA1, PA3, PA4 en PA5, zodat

deze altijd inzetbaar zijn.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht voor de ombouw en refit van de vaartuig PA 1 dient voor 1 juli 2022 gereed te zijn. Er worden twee - eenzijdig door PoA in te roepen – separate opties opgenomen, te weten de ombouw van de PA5 en PA4.

De opdracht voor het onderhoud heeft een duur van twee jaar vast met opties van vier maal twee jaren. De maximale contractduur is 10 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Via Negometrix 4 bij genoemde contactpersoon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

via genoemde contactpersoon

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de aanbestedingsdatum) is benodigd voor deze aanbesteding.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Eis 1: Adequate verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid

Gegadigde dient een adequate verzekering te hebben voor bedrijfsaansprakelijkheid, waarbij opdrachtgever in geval van opdracht primair dekkend is meeverzekerd onder de polis van opdrachtnemer, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden en/of in geval van claims voorvloeiend uit die werkzaamheden. Voor dit project geldt een minimale dekking van 5.000.000,- euro per schadegeval.

Bewijs: geldige polis

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kerncompetentie 1: Ombouw/Reductie emissies

Inschrijver heeft ervaring met de engineering en inbouw van een (Stage V) voortstuwingsinstallaties met uitlaatgassen nabehandeling systeem:

- Efficiëntie; zo min mogelijk ombouw handelingen zullen plaats vinden voor het inbouwen van een

voortstuwingssysteem met uitlaatgassen nabehandelingssysteem.

- Ervaring gewenst met het reduceren van emissies.

Kerncompetentie 2: Refit

Inschrijver heeft ervaring met refit van vaartuigen:

- Inbouw in de stuurhut; het ergonomisch inbouwen van het bedieningssysteem ten gunste van de installatie in de

stuurhut;

- Het inbouwen van ingewikkelde elektronische componenten en het kunnen aanpassen of vernieuwen van de

bestaande apparatuur aan boord.

- Efficiëntie; zo min mogelijk (ombouw) handelingen zullen plaats vinden voor het realiseren voor de refit

werkzaamheden

Kerncompetentie 3: Groot onderhoud

Inschrijver heeft ervaring met het uitvoeren van groot onderhoud aan (sleep)boten.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimumeisen

Onderstaande minimumeisen zijn onverkort van toepassing voor de gehele contractduur:

ME1 Veiligheid

Eis: Gegadigde is in bezit van Veiligheidschecklist Aannemers (VCA)

Bewijs: voor deze eis dient een geldige VCA certificaat getoond te worden

ME2 Kwaliteit

Eis: Gegadigde is in het bezit van een kwaliteitssysteem zoals ISO 9001-2015 of gelijkwaardig

Bewijs: Voor deze certificering geldt dat het een certificaat betreft afgegeven door een door de raad van Certificerende Instellingen erkende instantie, betrekking hebbend op de voor dit project relevante bedrijfsactiviteiten (als bewijs kan bijvoorbeeld dienen het ISO 9001 certificaat)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

via contactpersoon

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Amsterdam
Town: Amsterdam
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

-

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021