Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466655-2021

15/09/2021    S179

Polen-Wieluń: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2021/S 179-466655

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wieluń
Postanschrift: Plac Kazimierza Wielkiego 1
Ort: Wieluń
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Arkadiusz Prygiel
E-Mail: zp@um.wielun.pl
Telefon: +48 438860249
Fax: +48 438860274
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wielun.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.22.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia". Zamówienie zostało podzielone na sześć rejonów. Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 361 472.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77313000 Pflege von Parkanlagen
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Wieluń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Rejon I

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;

e) pielęgnacja trawników;

f) konserwacja elementów małej architektury;

g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt, ruin fary;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach.

W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. +48 438860248.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77313000 Pflege von Parkanlagen
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Wieluń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2) Rejon II

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;

e) pielęgnacja trawników;

f) konserwacja elementów małej architektury;

g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach.

W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. +48 438860248.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77313000 Pflege von Parkanlagen
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Wieluń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3) Rejon III

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;

e) pielęgnacja trawników;

f) konserwacja elementów małej architektury;

g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach.

W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. +48 438860248.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77313000 Pflege von Parkanlagen
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Wieluń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4) Rejon IV

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja trawników;

d) konserwacja elementów małej architektury;

e) utrzymanie czystości i porządku.

Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach.

W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. +48 438860248.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77313000 Pflege von Parkanlagen
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Wieluń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5) Rejon V

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja trawników;

e) pielęgnacja lasku miejskiego;

f) pielęgnacja ogrodu botanicznego;

g) konserwacja elementów małej architektury;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach.

W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. +48 438860248.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211500 Baumpflege
77313000 Pflege von Parkanlagen
77314100 Anlegen von Rasen
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Wieluń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

6) Rejon VI

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja trawników;

d) pielęgnacja cmentarza żydowskiego;

e) konserwacja elementów małej architektury;

f) utrzymanie czystości i porządku.

Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz działek w poszczególnych rejonach.

W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. +48 438860248.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktur / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 118-310491
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych i Komunalnych „ECHO” Jan Urbaniak
Nationale Identifikationsnummer: 730157564
Postanschrift: ul. Fabryczna 47
Ort: Wieluń
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-300
Land: Polen
E-Mail: zulik.echo@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Drogowo-Komunalny „DROG-AS” Joanna Urbaniak,
Nationale Identifikationsnummer: 101563044
Postanschrift: ul. Fabryczna 47
Ort: Wieluń
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 528 000.00 PLN / höchstes Angebot: 595 920.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 730034235
Postanschrift: ul. Zamenhofa 17
Ort: Wieluń
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-300
Land: Polen
E-Mail: goko@komunalne.wielun.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 364 800.00 PLN / höchstes Angebot: 434 112.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Sławomir Nowak
Nationale Identifikationsnummer: 730355360
Postanschrift: Gaszyn, ul. Strażacka 28
Ort: Wieluń
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-300
Land: Polen
E-Mail: slanow@op.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 271 152.00 PLN / höchstes Angebot: 271 152.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowa „DOM i OGRÓD” Łukasz Fałczyński,
Nationale Identifikationsnummer: 364561759
Postanschrift: Czarnożyły 91E
Ort: Czarnożyły
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-310
Land: Polen
E-Mail: lukasz.falczynski@gmail.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 228 000.00 PLN / höchstes Angebot: 228 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowa „DOM i OGRÓD” Łukasz Fałczyński
Nationale Identifikationsnummer: 364561759
Postanschrift: Czarnożyły 91E
Ort: Czarnożyły
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-310
Land: Polen
E-Mail: lukasz.falczynski@gmail.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 192 000.00 PLN / höchstes Angebot: 192 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Sławomir Nowak
Nationale Identifikationsnummer: 730355360
Postanschrift: Gaszyn, ul. Strażacka 28
Ort: Wieluń
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-300
Land: Polen
E-Mail: slanow@op.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 252 720.00 PLN / höchstes Angebot: 252 720.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021