Palvelut - 466723-2018

23/10/2018    S204    - - Palvelut - Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2018/S 204-466723

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin Musiikkitalo Oy
2349831-5
Mannerheimintie 13 A
Helsinki
00100
Suomi
Sähköpostiosoite: terhi.wennstrom@musiikkitalo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.musiikkitalo.fi

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default
Lisätietoja saa toinen osoite:
Helsingin Musiikkitalo Oy
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: terhi.wennstrom@musiikkitalo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.musiikkitalo.fi

Hakemukset tai soveltuvissa tapauksissa tarjoukset on lähetettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/account/logon/default
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin Musiikkitalo Oy:lle ja Musiikkitalon päätoimijoille tuotettavat lipunmyyntipalvelut. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79340000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouksia pyydetään kokonaisuudesta, joka kattaa:

1) Musiikkitalon ja sen päätoimijoiden lipunmyyntijärjestelmän Musiikkitalon ja päätoimijoiden

käyttöön ennalta rajaamattomalle määrälle loppukäyttäjiä;

2) Tarjoajan ylläpitämän lippujen varaus- ja myyntipalvelun puhelimitse;

3) Tarjoajan valtakunnallisen lippumyymälöiden ja lippujen lunastuspisteiden palvelun;

4) Kansainvälisen lippujen verkkokaupan, jonka kautta Musiikkitalon ja sen päätoimijoiden lippuja

myydään;

5) Järjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden asennuksen Musiikkitalon toimistojen ja lipunmyyntipisteiden sekä päätoimijoiden laitteisiin;

6) Järjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ylläpidon ja tuen koko sopimuskauden ajan ja

7) Tiedonsiirron nykyisestä lipunmyyntijärjestelmästä uuteen järjestelmään.

Hankittavaa palvelukokonaisuutta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään hankinta-asiakirjoissa mainitut perusteet
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ja lyhyt kuvaus ehdoista, ilmoitus vaadittavista tiedoista ja asiakirjoista:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Varattuja käyttöoikeussopimuksia koskevat tiedot
III.2)Käyttöoikeussopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen ehdot:
III.2.3)Tietoa käyttöoikeussopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Osallistumishakemusten jättämisen tai tarjousten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/11/2018
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjousasiakirjat ovat saatavilla sähköisestä tarjousjärjestelmästä, johon voi rekisteröityä osoitteessa https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/helsinkimusiccenter

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeudelle tehtävän valituksen määräaika on 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet annetaan hankintapäätöksen tiedoksiannon yhteydessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/10/2018