Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466766-2021

15/09/2021    S179

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2021/S 179-466766

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Instytut Górnictwa
Nationale Identifikationsnummer: PL-634-012-60-16
Postanschrift: Plac Gwarków 1
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-166
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Hachuła
E-Mail: phachula@gig.eu
Telefon: +48 322592647
Fax: +48 322582205
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gig.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Nauka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, ustawą o ochronie informacji niejawnych i przepisami wewnętrznymi Instytutu wraz z zabudową technicznych syst

Referenznummer der Bekanntmachung: FT-2021/05/01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonawca będzie realizował zapewnienie ochrony osób i mienia w dwóch zasadniczych etapach;

— pierwszy etap to: realizacja ochrony fizycznej zgodnie z posiadanym planem ochrony i obsadą posterunków zgodnie przedstawionymi poniżej tabelami i sukcesywna zabudowa czterech niezależnych systemów: CCTV, alarmów terenów zewnętrznych, alarmów wewnętrznych w budynkach i systemu nagłośnienia z jednoczesnym ograniczaniem stanowisk ochrony fizycznej,

— drugi etap to: realizacja ochrony w oparciu o nowy system dozoru technicznego wspomaganego ochroną fizyczną i grupą interwencyjna. Szczegółowy opis realizacji nowego systemu zabezpieczenia obiektów wraz z wykazami sprzętu i posterunkami, a także obowiązkami na poszczególnych posterunkach zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu będzie miał 3 miesiące na zabudowę i uruchomienie nowego systemu zabezpieczeń technicznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 8 732 182.00 PLN / höchstes Angebot: 11 199 273.90 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32323500 Video-Überwachungssystem
34971000 Geschwindigkeitskontrollkameras
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
79713000 Bewachungsdienste
79714000 Überwachungsdienste
51314000 Installation von Videogeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

— Katowice, pl. Gwarków 1,

— Mikołów, ul. Podleska 72,

— Łaziska, ul. Wyrska 15.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96 poz. 618 z 2010 z późniejszymi zmianami). Przedmiotem działania GIG jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach górnictwa, inżynierii środowiska oraz innych działów gospodarki. Instytut podejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne zadania oferując: usługi badawczo-techniczne i konsultingowe, ekspertyzy, sprzedaż technologii i know-how, szeroką działalność edukacyjną.

2. Ochroną objęte są następujące tereny i obiekty: teren Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach:

2.1.1. zasadniczy kompleks budynków w Katowicach przy pl. Gwarków 1. Powierzchnia ok. 3,15 ha – teren ogrodzony (obowiązkowa ochrona zgodna z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997);

2.1.2. budynki przy ulicy Korfantego 81, 83 w Katowicach wraz z przyległym terenem;

2.2. teren Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, ul. Podleska 72; Powierzchnia ok. 11,8 ha – teren ogrodzony (obowiązkowa ochrona zgodna z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997), oraz teren parkingu i budynku wentylatora głównego;

2.3. teren w Łaziskach przy ul. Wyrskiej 15, powierzchnia ok. 2,5 ha.

3. Wykonawca będzie realizował zapewnienie ochrony osób i mienia w dwóch zasadniczych etapach;

— pierwszy etap to: realizacja ochrony fizycznej zgodnie z posiadanym planem ochrony i obsadą posterunków zgodnie przedstawionymi poniżej tabelami i sukcesywna zabudowa czterech niezależnych systemów: CCTV, alarmów terenów zewnętrznych, alarmów wewnętrznych w budynkach i systemu nagłośnienia z jednoczesnym ograniczaniem stanowisk ochrony fizycznej,

— drugi etap to: realizacja ochrony w oparciu o nowy system dozoru technicznego wspomaganego ochroną fizyczną i grupą interwencyjna. Szczegółowy opis realizacji nowego systemu zabezpieczenia obiektów wraz z wykazami sprzętu i posterunkami, a także obowiązkami na poszczególnych posterunkach zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu ma 3 miesiące na zabudowę i uruchomienie nowego systemu zabezpieczeń technicznych, będzie również zobowiązany do aktualizacji nowego planu ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przedstawiony Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Koszt obsługi / Gewichtung: 70
Kostenkriterium - Name: Koszt zabudowy systemu nadzoru wizyjnego i czujników / Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 098-256190
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 30/FT-2/2021
Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, ustawą o ochronie informacji niejawnych i przepisami wewnętrznymi Instytutu wraz z zabudową technicznych syst

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6272360738
Postanschrift: ul. Katowicka 115 C
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi@fosa.com.pl
Telefon: +49 322492722
Internet-Adresse: https://fosa.com.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FOSA Ochrona Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6272731407
Postanschrift: Katowicka 115 c
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi@fosa.com.pl
Telefon: +49 322492722
Internet-Adresse: https://fosa.com.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PROBET Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9281696511
Postanschrift: ul. Limanowskiego 9 lok. 1
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-500
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@probet.info.pl
Telefon: +49 327050801
Internet-Adresse: https://probet.info.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 200 494.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 187 263.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021