Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466804-2021

15/09/2021    S179

Lithuania-Gargždai: Document creation software development services

2021/S 179-466804

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188773688
Postal address: Klaipėdos g. 2,
Town: Gargždai
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 96130
Country: Lithuania
Contact person: Jovita Gedmintienė
E-mail: jovita.gedmintiene@klaipedos-r.lt
Telephone: +370 46452332
Fax: +370 46472005
Internet address(es):
Main address: https://www.klaipedos-r.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6687
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=596931
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=596931&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo sistemos (įrankio) prototipo pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72212310 Document creation software development services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72212310 Document creation software development services
II.2.4)Description of the procurement:

Teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo sistemos (įrankio) prototipo pirkimas

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

1 kriterijus - Sistemos (įrankio) aprašymo išsamumas (galimas surinkti balų skaičius 0-10);

2 kriterijus - Sistemos (įrankio) prototipo aprašymas ir demonstracinės sistemos (įrankio) funkcionalumas, bei atitikimas teisėkūros poreikiams (galimas surinkti balų skaičius 0-10).

Detali informacija pateikta pirkimo dokumentuose.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 21/10/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Lithuanian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Perkančioji organizacija, priimdama galutinį sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, kartu nustato prizinių vietų laimėtojus ir jiems skiria pinigines premijas.

Premijos yra skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams. Pirmąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 6 600 eurų premija, antrąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 6 600 eurų premija, trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiam dalyviui skiriama 6 600 eurų premija. Piniginės premijos išmokamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po galutinių konkurso rezultatų paskelbimo ir pasibaigus pretenzijų pateikimo terminui.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

Perkančioji organizacija nustato fiksuotą sutarties kainą – 33.200,00 eurų (su PVM).

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Priėmus sprendimą dėl laimėjusio projekto, projekto konkurso laimėtojas bus kviečiamas į neskelbiamas derybas dėl duomenų apdorojimo įrankio, skirto teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo prototipo sukūrimo paslaugos pirkimo. Neskelbiamos derybos bus vykdomos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
Internet address: https://klat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021