Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466886-2021

15/09/2021    S179

die Slowakei-Hlohovec: Hilfstätigkeiten für den Straßenverkehr

2021/S 179-466886

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 146-387713)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Hlohovec
Nationale Identifikationsnummer: 00312509
Postanschrift: M. R. Štefánika
Ort: Hlohovec
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 92001
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Ľuboš Babarík
E-Mail: babarik@i-sco.sk
Telefon: +421 903803306
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hlohovec.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej au-tobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712000 Hilfstätigkeiten für den Straßenverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Hlohovec. Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave). Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na tri roky na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania poskytovania Dopravných služieb maximálne o ďalšie tri roky. Obstarávané služby sú v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme.

Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom pred-pokladaného celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie zákazky t. j. za obdobie tri roky cca 235 500 km, v prípade využitia opcie cca 471 000 km za šesť rokov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 146-387713

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Lehoty sa upravujú na základe odpovedi v žiadosti o nápravu a upravených, doplnených informácií v súťažných podkladoch zverejnených v profile verejného obstarávateľa.