Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 467046-2021

15/09/2021    S179

Ungarn-Budapest: Gastanks

2021/S 179-467046

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 12543317244
Postanschrift: Váci Út 144-150
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Nagy László Gábor
E-Mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Telefon: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059782021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059782021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Földgáz tárolása

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technológiai puffer rendszer beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001059782021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44612200 Gastanks
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére hidrogén tároló technológiai puffer rendszer leszállítása

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51000000 Installation (außer Software)
44612200 Gastanks
44615100 Stahldruckbehälter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU332 Békés
Hauptort der Ausführung:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földalatti gáztároló területe.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szállítási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Magyar Földgáztároló Zrt. Kardoskúti Földgáztárolójába telepítésre kerülő hidrogén tároló technológiai puffer rendszer leszállítása.

A technológiai puffer rendszer tartályainak összesített, hasznos térfogata min. 120 m3, mely térfogat maximum 200 barg-on és 20 °C-on 1790 kg gázhalmazállapotú hidrogén ideiglenes tárolását kell, hogy lehetővé tegye. A tartálypark acélból, vagy acélötvözetből készülő fixen telepített és portábilis (bündel) tartályokból áll. A fixen telepített tartályok részaránya az össztérfogatot tekintve 90 % (min. 108 m3), a bündelek részaránya 10 % (min. 12 m3). A pufferrendszer mindkét tartálytípus esetében tiszta, gázhalmazállapotú hidrogén (99,9994 % hidrogén gáz) pufferelését végzi.

A pufferrendszer fixen telepített részének hasznos össztérfogata minimum 108 m3, mely össztérfogatot vízszintesen, kültéren elhelyezett, maximálisan 4 db tartálycsoport kialakításával kell megvalósítani. Egy tartálycsoport vízszintesen elhelyezett tartályokból és a tartályokat tartó acélszerkezetből áll. Egy tartálycsoport maximális kiterjedése 12,5x2,5x3 méter (hosszúság x szélesség x magasság). A fix tartályokat tartalmazó tartálycsoportok meglévő alapra történő telepítése része a szállítási terjedelemnek.

A pufferrendszer portábilis részének hasznos össztérfogata minimum 12 m3, mely össztérfogatot vízszintesen, vagy függőlegesen elhelyezett palackokból összeállított bündelekkel kell biztosítani. Egy bündel maximális kiterjedése 1020x1020x1980 mm (hosszúság x szélesség x magasság), maximális súlya töltött állapotban 2,5 tonna lehet. A bündeleknek minden tekintetben meg kell felelniük a Magyarországon és az EU-ban érvényes közúti szállíthatóságot lehetővé tevő feltételeknek (TPED, ADR).

A fix telepítésű tartálycsoportok tartályainak, illetve a portábilis, bündelben elhelyezett palackok pontos méretét és darabszámát a szállító határozza meg a tartálycsoport és a bündelek maximális megengedett méreteit és a gazdaságosságot figyelembe véve. A tartályok tervezett élettartama legalább 20 év kell, hogy legyen. Ajánlatkérő a technológiai puffer rendszer esetében a 20 évet kötelező alkalmassági időként határozza meg. A tartályok anyagminőségét a szállító választja ki, mely anyagminőségnek a teljes élettartam alatt ellen kell állnia a hidrogén hatásainak. A tartályok anyagának helytelen megválasztásából adódó, a hidrogén káros hatásaira visszavezethető tartály meghibásodás következményei a teljes élettartam alatt a szállítót terhelik.

A telepítés alábbi része tartozik a jelen beszerzés műszaki tartalmához:

A műszaki adatlapon szereplő hidrogéntároló technológiai pufferrendszer helyszínre szállítása.

A helyszíni telepítés elvégzése (helyretervezési adatszolgáltatás alapján kivitelezett építészeti alapokra történő elhelyezés). Helyszíni összeszerelés, a szükséges tartálycsoporton és bündelen belüli (tartálycsoportok és bündelek összekötése nem szükséges) csőkapcsolatok kiépítésével.

A szállító a szállított berendezés vonatkozásában a helyre tervezéshez adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a megrendelő felé gépész, valamint építészeti viszonylatban.

Az adatszolgáltatás határideje legkésőbb a szerződés aláírását követő 5. hét.

A szállító feladata a telepítés megkezdését megelőzően az építészeti alapok és az egyéb, a telepítéshez szükséges előkészítő munkák helyszíni ellenőrzése és jóváhagyása.

Ütemezés:

I. ütem: a szerződéskötést követő 5 héten belül. Helyretervezési adatszolgáltatásként a gyártási dokumentáció leszállítása.

II. ütem a szerződéskötést követő 28 héten belül (ajánlat szerint) - helyretelepítés.

Véghatáridő: 2023. 01. 31. A kapcsolódó kivitelezési szerződés szerinti 1 hónapos próbaüzem befejezésének időpontja.

Ajánlatkérő a szakmai ajánlatban a K+F elemeket elkülönítve kéri feltüntetni!

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú terméket, melyek az adott termékre vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Fix telepítésű tartálycsoportok száma / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Fix telepítésű tartálycsoportonként a palackok száma / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Portábilis tartályokban a bündelek száma / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: A fix telepítésű tartályok élettartama (év) / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: A fix telepítésű tartályok teljes élettartamra érvényes, évente megengedett töltési ciklusszáma (185 bar nyomásingadozás / töltési ciklus esetén) / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Szállítási, helyretelepítési határidő (szerződéskötéstől számított hetekben, max. 28 naptári hét) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 500 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.

1, 2, 3. és 6. Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékeléssel való pontozás.

4. és 5. Minőségi kritérium: relatív értékelés, egyenes arányosítással.

Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.

Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban

Az értékelési szempontok 1-5. minőségi kritériumában a 0 pontos tartalmi elemnél kisebb ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvénytelen, míg valamennyi értékelési szempontban a 100 pontos tartalmi elemnél kedvezőbb ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximumhoz képest további pontokat nem kap.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.

A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

P1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a nyilatkozatát az elmúlt öt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (nagynyomású (200 barg-ot elérő üzemnyomáson) gáz halmazállapotban való H2 tárolására alkalmazható acélt, vagy acél ötvözet anyagú tartályok értékesítése) tevékenység ellátásából elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

(307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.)

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűeknek kell lenniük, melyek alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt öt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (nagynyomású (200 barg-ot elérő üzemnyomáson) gáz halmazállapotban való H2 tárolására alkalmazható acél, vagy acél ötvözet anyagú tartályok értékesítése) tevékenység ellátásából származó min. nettó 200 000 000 Ft árbevétellel.

(307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

M1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított kilenc évben megkezdett és hat évben teljesített nagynyomású (200 barg-ot elérő üzemnyomáson) gáz halmazállapotban való H2 tárolására alkalmazható, min. 3 éve rendeltetésszerűen üzemelő, min. 3 db, egyenként min. 1 m3 űrtartalmú acél, vagy acél ötvözet anyagú tartály értékesítésére (a telepítést is tartalmazó szállítására) vonatkozó referenciáinak ismertetését.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűeknek kell lenniük, melyek alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább a felhívás feladásától visszafelé számított kilenc évben megkezdett és hat évben teljesített nagynyomású (200 barg-ot elérő üzemnyomáson) gáz halmazállapotban való H2 tárolására alkalmazható, min. 3 éve rendeltetésszerűen üzemelő, min. 3 db, egyenként min. 1 m3 űrtartalmú acél, vagy acél ötvözet anyagú tartály értékesítésére (a telepítést is tartalmazó szállítására) vonatkozó referenciával.

Az M1.) alkalmassági feltétel egy vagy több referenciával is teljesíthető.

[307/2015. (X. 27.) Kr. 4. § (4) bek.)

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Kötbér:

Késedelmi: ha olyan okból, amelyért felelős, a Szállító a termék szállításával késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1%-a/naptári nap, max. 20%.

Meghiúsulási: ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett termékek nettó szerződéses árának 25%-a.

Jótállás: A termékek átadás-átvételétől számított 60 hónap.

Teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ár 5%-a. A szerződéskötéstől a szerződés teljesítését követő 90. napig

Jóteljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ár 5%-a. A szerződés teljesítésétől számított 15 hónapra.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

Előleg: a nettó szerződéses ár 5 %-a.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A beszerzés támogatási forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím 35. alcím 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzata.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 29/10/2021
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya által érintett RB-s területen elhelyezkedő rendszer bonyolultságából, és a működtetés folyamatosságának biztosítása céljából a hidrogén tároló pufferrendszer elemekre történő szétbontása a kivitelezésre és üzemeltetésre fokozott veszéllyel járna, továbbá az üzemeltetés folyamatosságát veszélyeztethetné.

3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.

4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66. § (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.

5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt az ajánlattételi szakaszban fog tartani.

6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.

7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.

8) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

9) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.

11) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2022.03.15.

12) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099

14) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.

15) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

16) Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a gyártandó tartályok anyaga megfelel a hidrogén nagynyomású (200 barg-ot elérő üzemnyomáson) tárolására és a tartályok anyagának kiválasztása az MSZ EN ISO 11114-1:2020 szabvány, vagy ezzel egyenértékű szabvány előírásai szerint történik. Az MSZ EN ISO 11114-1:2020 szabványtól való eltérés esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatban.

17) A II.2.4. pont szerinti műszaki tartalommal egyenértékű termék esetén az egyenértékűséget részletesen ismertetve az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatban.

18) A szerződés teljesítése során szállítónak a megrendelő telephelyén történő helyszíni munkavégzésének megkezdése előtt biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő szakemberek mindegyike vegyen részt a megrendelő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Megrendelő a szerződés teljesítése során a munkaterületre való belépést és munkavégzést az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.

19) A közbeszerzési eljárás fedezete részben támogatásból áll rendelkezésre, az a „KARBONMENTES, TÖBBLET VILLAMOS ENERGIA INNOVATÍV TECHNOLÓGIA ÁLTAL GÁZENERGIÁVÁ (HIDROGÉN, BIOMETÁN) TÖRTÉNŐ ALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA - KÓDSZÁM: 2020-3.1.2-ZFR-KVG” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott Akvamarin Projekt - Hidrogén energiatárolási innováció a Magyar Földgáztároló Zrt-nél tárgyú pályázat alapján elnyert támogatási összeget is tartalmazza.

20) Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján az értékelési szempontok 1-5. minőségi kritériumának 0 pontos sávjában határozta meg a szerződés teljesítésével kapcsolatban elvárt minimális szakmai színvonalat, mint a műszaki leírás azon feltételeit, amelyeknél számára kedvezőtlenebbekről nem fog tárgyalni. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/10/11 12:00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021