Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 467199-2021

15/09/2021    S179

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2021/S 179-467199

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ČEZ, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274649
Postanschrift: Duhová 1444/2
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Vladimír Bílek
E-Mail: vladimir.bilek@cez.cz
Telefon: +420 211042462
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cez.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Elektřina

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Podpora při přechodu na 18M kampaně ETE - hodnocení bezpečnosti

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veřejná zakázka „Podpora při přechodu na 18M kampaně ETE - hodnocení bezpečnosti“ je zadávána za účelem vytvoření podkladů pro posouzení možnosti provozu paliva TVSA-T mod.2 ve výrobních blocích JE Temelín (ETE) v 18 měsíčních (18M) cyklech v rámci souvisejícího schvalovacího procesu na SÚJB, zejména vytvoření podkladů pro zpracování a odpovídající aktualizace dílů 4 a 15 Provozní bezpečnostní zprávy, včetně přípravy nezbytných vstupních dat a provedení a zpracování podpůrných analýz a dokumentace.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 50 000 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Veřejná zakázka „Podpora při přechodu na 18M kampaně ETE - hodnocení bezpečnosti“ je zadávána za účelem vytvoření podkladů pro posouzení možnosti provozu paliva TVSA-T mod.2 ve výrobních blocích JE Temelín (ETE) v 18 měsíčních (18M) cyklech v rámci souvisejícího schvalovacího procesu na SÚJB, zejména vytvoření podkladů pro zpracování a odpovídající aktualizace dílů 4 a 15 Provozní bezpečnostní zprávy, včetně přípravy nezbytných vstupních dat a provedení a zpracování podpůrných analýz a dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Náplní zakázky je vypracování bezpečnostních rozborů, zpracování aktualizace částí PrBZ JE Temelín (ETE) a zpracování dalších analýz a dokumentace nutných pro získání povolení používání paliva TVSA-T mod.2 v blocích ETE v 18 měsíčních cyklech. Dodavatel je autorem aktuální PrBZ ETE i vlastníkem projektové dokumentace ETE i nositelem příslušných metodik sloužících k hodnocení BA a jako jediný disponuje historickými daty. BA budou prováděny výpočtovými prostředky vyvinutými a vlastněnými dodavatelem ÚJV Řež, a. s. K těmto výpočtovým prostředkům dodavatel vlastní autorská práva a je jako jediný možný výpočty s tímto SW provést a garantovat. Výpočtové prostředky úspěšně prošly validačním procesem na SÚJB. Správnost jimi získaných výsledků byla prověřena v reálných podmínkách dvacetiletého provozu JE zadavatele. Změna dodavatele by nezbytně vedla k nutnosti pořizovat zcela nové plnění s odlišnými technickými znaky a představovala by vzájemnou neslučitelnost již získaných výsledků s výsledky plnění této veřejné zakázky, což by bylo mimo jiné též v rozporu s ustanovením zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcími vyhláškami 358/2016 Sb., resp. 329/2017 Sb. (tzv. „konzervativní přístup“), a přinášelo nedozírné obtíže při hodnocení bezpečnosti provozu JE. Předmětem, rozsahem, časovou a finanční náročností by se jednalo o značně odlišnou a podstatně složitější zakázku, což nelze po zadavateli spravedlivě požadovat. Vedlejším důsledkem změny dodavatele, pokud pomineme nemožnost získání projektové dokumentace ETE novým dodavatelem, by rovněž byla značná časová prodleva zahájení provozu ETE na 18 měsíčních cyklech, prodlevou způsobená ekonomická ztráta zadavatele a rovněž nehospodárné nakládání s finančními prostředky zadavatele z důvodu financování vývoje zcela nového technického řešení. Vzhledem k tomu, že neexistuje jiný dodavatel, jenž by disponoval výše uvedeným nepřenositelným know-how i technickými možnostmi adekvátně k zařízení ETE v potřebném čase, neexistuje tudíž z tohoto důvodu hospodářská soutěž. S ohledem na výše uvedené bylo ve smyslu § 63 odst. (3) písm. b) a c) Zákona rozhodnuto zadat tuto VZ prostřednictvím JŘBU. Důvodem použití těchto ustanovení je skutečnost, že tato VZ může být splněna z technických důvodů i z důvodů ochrany obchodního tajemství dodavatele pouze určitým dodavatelem, kterým je firma ÚJV Řež, a. s.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 0
Los-Nr.: N006/21/V00017567
Bezeichnung des Auftrags:

Podpora při přechodu na 18M kampaně ETE - hodnocení bezpečnosti

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ÚJV Řež, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 46356088
Postanschrift: Hlavní 130
Ort: Husinec
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 25068
Land: Tschechien
E-Mail: ujv@ujv.cz
Telefon: +420 266172000
Internet-Adresse: www.ujv.cz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 000 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021