Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 467272-2023

01/08/2023    S146

România-București: Computer de birou

2023/S 146-467272

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Organism intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Bucuresti-Ilfov
Număr naţional de înregistrare: 20806019
Adresă: Strada: Carol I, nr. 34-36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020922
Țară: România
Persoană de contact: Andreea-Maria Ratoi
E-mail: andreea.ratoi@oirbi.ro
Telefon: +40 213191280
Fax: +40 213191281
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.oirbi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100168851
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente IT

Număr de referinţă: 20806019_2023_PAAPD1431004
II.1.2)Cod CPV principal
30213300 Computer de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului constă în achiziționarea de „Echipamente IT” pentru desfășurarea în condiții optime a activității OIR BI. Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/ 161392 cu titlul „Sprijin acordat OIRBI în vederea asigurării necesarului logistic” cod MySMIS 161392.

Obiectul prezentei achiziții publice este de furnizare de echipamente IT, împărțite în 8 loturi. Achiziția se derulează în cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă POCU, proiectul având prevăzută o perioadă de implementare până cel mai târziu la data de 31.12.2023.

Având în vedere aceste considerente, contractul se va executa până cel târziu la data de 31.12.2023.

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Procedura de achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de furnizare este condiționată de stabilirea eligibilității cheltuielilor necesare pentru achiziția echipamentelor IT, precum și de obținerea fondurilor necesare, respectiv, în cazul în care cele doua condiționalități nu vor fi îndeplinite, prezenta procedura de atribuire având ca obiect furnizarea de produse, va fi anulată indiferent în ce stadiu de derulare se va afla.

Finalizarea procedurii de achiziție publică prin încheierea contractului este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării proiectului din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislației privind finanțele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării proiectului din fonduri europene nerambursabile nu se realizează în termen de 1 lună de la inițierea procedurii, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

OIR BI precizează că va încheia contractul numai în măsură în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de achiziție nu vor fi alocate, OIR BI își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, fiind imposibilă semnarea contractului de furnizare.

Ofertanții sunt obligați să-și mențină valabilă și nemodificată oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție, până la momentul semnării contractului de furnizare.

Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul de a încheia contractul de furnizare cu ofertantul câștigător, în limitele fondurilor disponibile și cu respectarea clauzei suspensive menționate mai sus.

Termen estimat pentru obținerea finanțării: 1 lună de la inițierea procedurii.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 389 920.07 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 8
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 8
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Periferice

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30237410 Mouse pentru computer
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Kituri tastatura + mouse - 30 Buc;

Camera web - 86 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 39 915.26 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament scanare rapida

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

scanner rapid de documente - 1 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: TERMEN LIVRARE ECHIPAMENTE / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: GARANȚIE EXTINSĂ / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 55 462.18 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surse de tensiune neintreruptibila

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31224810 Cabluri prelungitoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ups- 60 Buc;

Cablu prelungitor de alimentare UPS - 120 Buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 139 663.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Desktop PC

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213300 Computer de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

pc tip 1- 50 Buc;

monitor tip 1- 50 Buc;

pc tip 2 - 10 Buc;

monitor tip 2 - 10 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: TERMEN LIVRARE ECHIPAMENTE / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: GARANȚIE EXTINSĂ / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 679 831.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Licențe

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48624000 Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Office - 60 Buc;

Adobe Acrobat Pro 2020 - 90 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 297 050.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente rețea

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32413100 Rutere de reţea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

router - 2 Buc;

switch - 6 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 90 756.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Soluție de stocare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233140 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

NAS -1 Buc;

HDD pentru NAS -7 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 31 092.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament imprimare/copiere/ scanare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul AC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

multifunctională- 3 Buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: TERMEN LIVRARE ECHIPAMENTE / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: GARANȚIE EXTINSĂ / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 56 148.75 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de furnizare produse –„Echipamente IT” în cadrul proiectului cu ID POCU/155/7/4/161392, cu titlul „Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr 98/2016 pentru ofertant/subcontractant/asociați. Modalități de îndeplinire: Se va completa DUAE. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii subcontractanți/ asociați) vor completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2018 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2018 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98/2018 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței de neîncadrare în art. 164, 165, 167. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării: 1. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat și bugetul local. Lipsa datoriilor se va dovedi în momentul prezentării documentului, in condițiile art. 166, alin. (2). 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul O.N.R.C./actul constitutiv; 3. După caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile din țara în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor către bugetul de stat, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele trebuie să ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor și a asigurărilor sociale, la momentul prezentării acestora. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Justificare: AC a stabilit prezentarea acestor documente în scopul de a exclude din procedura de achiziţie publică a acelor candidaţi/ofertanţi care intra sub incidenta art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 4. Alte documente edificatoare, după caz: Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile din țara în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor către bugetul de stat, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele trebuie să ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor și a asigurărilor sociale, la momentul prezentării acestora. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritate contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv capacității de exercitare,ca dovada preliminara. Conform art 196 al. 2 din Legea nr. 98/2016 si conform art. 132 alin 2 din HG 395/2016, înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire și asociatilor, subcontractantilor, după caz, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare. Cerinta se aplică inclusiv pentru asociații, terții susținători și subcontractanți, care completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct.

Justificare: Autoritatea contractantă a stabilit prezentarea acestor documente în scopul de a exclude din procedura de achiziție publică acei candidați/ofertanți care intra sub incidenta art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic va completa Formularul 6 și îl va depune odata cu DUAE. Încadrarea în șituația prevăzută la art. 59 și art. 60 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului. În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza, cerință valabilă și în cazul asociaților.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: ANCUȚA ADRIAN SILVIU – director executiv, MARIANA NĂSTASE - – director executiv adjunct, DINESCU ELEN MONICA – responsabil cu acordarea vizei CFPP, PASCU BEGALI CĂTĂLIN – responsabil financiar, ROMÎNU FLORENTINA – consilier juridic, RĂȚOI ANDREEA MARIA – responsabil achiziții publice.

Modalitatea de îndeplinire: AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

Capacitatea de exercitare a activității profesionale, în conformitate cu art. 173 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare, în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/candidat/asociat/subcontractant), cu informațiile aferente situației lor, conform notificărilor ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini documente echivalente emise în țara de rezidență, să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul aflat în clasament pe primul loc. Documentele trebuie să fie în termen de valabilitate la data prezentării. Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. Ofertanții vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de O.N.R.C. Solicitarea aceasta rezidă din obligațiile autorității contractante de a verifica respectarea de către operatorii economici a cerințelor privind stabilirea condițiilor, termenelor și procedurilor de acordare, suspendare și retragere a autorizațiilor de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract. Totodată, un astfel de document oferă autorității contractante informații cu privire la sediul social al ofertantului, sediile/punctele de lucru secundare, persoane împuternicite, structura acționarilor, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic în vederea așigurării îndeplinirii cerințelor documentației de atribuire.

Justificare: Autoritatea contractantă a stabilit prezentarea acestor documente pentru a putea fi dovedită forma de înregistrare ca persoană juridică/fizică şi după caz, de înregistrare/atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/ candidatul este stabilit.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatÎn conformitate cu dispozițiile art. 179 din Legea nr.98/2016, operatorul economic face dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea, următoarelor documente:- lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați; În ceea ce privește experiența similară, Ofertantul va demonstra experiența similară prin prezentarea unei liste a principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani. Confirmarea îndeplinirii cerinței de calificare se face prin prezentarea de cel puțin 1 contract de furnizare produse care să confirme furnizarea de produse similare echipamentelor IT sau a oricăror documente emise de o autoritate contractantă sau client privat beneficiar care să confirme furnizarea respectivelor produse, din lista principalelor livrări de produse din ultimii 3 ani.Se menționează ca cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de participare, fără a fi afectată de eventuale decalări ale datei limita de depunere a ofertelor.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE (conf. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016). De asemenea, documentele prezentate pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale, vor include lista principalelor furnizări de produse similare din ultimii 3 ani însoțită de cel puțin 1 contract de furnizare produse care să confirme furnizarea de produse similare sau a oricăror documente emise de o autoritate contractantă sau client privat beneficiar care să confirme furnizarea respectivelor produse din lista prezentată, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Documentele se vor semna cu semnătura electronică extinsă și se vor posta în SICAP. Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta documente edificatoare prin care să dovedească îndeplinirea cerinței, iar documentele, emise în altă limbă decât româna, trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. În cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.

Ofertanții vor completa DUAE și vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia . Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește, menționând numărul și data contractului pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci aceasta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/08/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/12/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/08/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

Departajarea ofertelor

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire).

În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând în considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate).

Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”.

În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț), până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu același punctaj se va realiza tot în format electronic prin transmiterea unei solicitări de reofertare la sectiunea – întrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite răspunsul lor online (în SEAP) .

Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac, sunt cele prevazute in legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/07/2023