Lieferungen - 467495-2019

04/10/2019    S192

Polen-Katowice: Sprengstoffpräparate

2019/S 192-467495

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Polywka
E-Mail: a.polywka@pgg.pl
Telefon: +48 327572922
Fax: +48 327572304

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 246-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902733
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24610000 Sprengstoffpräparate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 12 301 714.38 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Los-Nr.: Od 1 do 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24610000 Sprengstoffpräparate
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany amonowo-saletrzany metanowy specjalny o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej o średnicy naboju 32 mm i masie naboju 125 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 136 160 kg.

Zadanie nr 2

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany nitroglicerynowy skalny o średnicy naboju 32 mm i masie naboju 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 209 038 kg.

Zadanie nr 3

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równoważny) metanowy specjalny o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie naboju do 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 340 775 kg.

Zadanie nr 4

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równoważny) skalny dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie naboju do 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 33 696 kg.

Zadanie nr 5

Dostawa: lont detonujący pentrytowy metanowy bezpieczny wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej o masie rdzenia minimum 8 g na metr bieżący lontu.

Szacunkowa wielkość dostaw: 233 200 m.

Zadanie nr 6

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 2 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 1 600 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 2 000 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu.

Zadanie nr 7

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 0,20 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 3 000 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 5 800 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 17 000 sztuk z przewodami o długości 5 m Cu.

Zadanie nr 8

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 606 579 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 400 sztuk z przewodami o długości 6 m Cu.

Zadanie nr 9

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy 0,2 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 1 100 sztuk z przewodami długości 5 m Cu,

— 3 060 sztuk z przewodami długości 12 m Cu.

Zadanie nr 10

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 42 00 sztuk z przewodami o długości 6 m Cu,

— 11 040 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 3 800 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 350 sztuk z przewodami o długości 20 m Cu,

— 9 560 sztuk z przewodami o długości 12 m Cu.

Zadanie nr 11

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny węglowy półsekundowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 399 365 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 131-322816
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: Od 1 do 11
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nitroerg S.A.
Postanschrift: pl. Alfreda Nobla 1
Ort: Bieruń
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-150
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 301 714.38 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/10/2019