Prekės - 467495-2019

04/10/2019    S192

Lenkija-Katowice: Paruošti sprogmenys

2019/S 192-467495

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Artur Polywka
El. paštas: a.polywka@pgg.pl
Telefonas: +48 327572922
Faksas: +48 327572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 246-1

Nuorodos numeris: 701902733
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24610000 Paruošti sprogmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 12 301 714.38 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Pirkimo dalies Nr.: Od 1 do 11
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24610000 Paruošti sprogmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 1

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany amonowo-saletrzany metanowy specjalny o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej o średnicy naboju 32 mm i masie naboju 125 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 136 160 kg.

Zadanie nr 2

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany nitroglicerynowy skalny o średnicy naboju 32 mm i masie naboju 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 209 038 kg.

Zadanie nr 3

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równoważny) metanowy specjalny o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie naboju do 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 340 775 kg.

Zadanie nr 4

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równoważny) skalny dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie naboju do 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 33 696 kg.

Zadanie nr 5

Dostawa: lont detonujący pentrytowy metanowy bezpieczny wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej o masie rdzenia minimum 8 g na metr bieżący lontu.

Szacunkowa wielkość dostaw: 233 200 m.

Zadanie nr 6

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 2 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 1 600 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 2 000 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu.

Zadanie nr 7

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 0,20 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 3 000 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 5 800 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 17 000 sztuk z przewodami o długości 5 m Cu.

Zadanie nr 8

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 606 579 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 400 sztuk z przewodami o długości 6 m Cu.

Zadanie nr 9

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy 0,2 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 1 100 sztuk z przewodami długości 5 m Cu,

— 3 060 sztuk z przewodami długości 12 m Cu.

Zadanie nr 10

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 42 00 sztuk z przewodami o długości 6 m Cu,

— 11 040 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 3 800 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 350 sztuk z przewodami o długości 20 m Cu,

— 9 560 sztuk z przewodami o długości 12 m Cu.

Zadanie nr 11

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny węglowy półsekundowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 399 365 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 131-322816
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: Od 1 do 11
Pavadinimas:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
01/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Nitroerg S.A.
Adresas: pl. Alfreda Nobla 1
Miestas: Bieruń
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 43-150
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 12 301 714.38 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/10/2019