Услуги - 467520-2021

TIЗаглавиеИтaлия-Парма: Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риска по отношение на безопасността на храните
NDНомер на публикацията на обявлението467520-2021
PDДата на публикуване17/09/2021
OJНомер на броя на ОВ S181
TWГрад/населено място на купувачаПАРМА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен13/09/2021
DTКраен срок за подаване14/10/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)80510000 - Услуги по специализирано обучение
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ITH52
IAИнтернет адрес (URL)http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048