Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 467760-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-Utrecht: Building installation work

2021/S 181-467760

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Utrecht
National registration number: 71663234
Postal address: Stadsplateau 1
Town: UTRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3521 AZ
Country: Netherlands
Contact person: Wouter den Besten
E-mail: w.den.besten@utrecht.nl
Telephone: +31 302860000
Internet address(es):
Main address: http://www.utrecht.nl/inkoop
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/297367bf67b04686c32ede3d6f747895
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gemeente Utrecht
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/297367bf67b04686c32ede3d6f747895
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Warmtesysteem Beursgebied

Reference number: 2021-OOR-129
II.1.2)Main CPV code
45300000 Building installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

In de gemeente Utrecht wordt al jaren gewerkt aan een nieuw stationsgebied. In het westelijke deel van het stationsgebied, het Beursgebied, wordt in de aankomende jaren veel nieuwbouw gerealiseerd.

De Gemeente Utrecht heeft hoge duurzaamheidsambities. Vanuit deze duurzaamheidsambities streeft de Gemeente Utrecht naar zo duurzaam mogelijke energieoplossingen voor deze nieuwbouw.

Het collectieve warmtesysteem in het Beursgebied (BeursNet) is een warmtesysteem wat moet voorzien in een duurzame warmtevoorziening van de geplande nieuwbouw. Het systeem maakt gebruik van hernieuwbare energie uit lokaal aanwezige bronnen. Voor dit collectieve warmtesysteem wil de Gemeente een Concessieovereenkomst afsluiten.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65400000 Other sources of energy supplies and distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Utrecht

II.2.4)Description of the procurement:

De nieuwbouw in het Beursgebied kan zich in de komende 15 jaar ontwikkelen tot circa 6.000 á 9.100 appartementen en ca. 200.000 á 525.000 m2 BVO utiliteitsgebouwen. Het Beursgebied is een warmtekavel met een Warmteplan (Warmteplan Beursgebied). Het gebied bestaat ruwweg uit de gebiedsontwikkelingen Beurskwartier, Lombokplein, Jaarbeursgebouw en Kruisvaartkade.

Voor de warmte- en koudevraag van de nieuwbouw in het Beursgebied wil de Gemeente Utrecht gebruik maken van een collectief warmtesysteem. Dit warmtesysteem is een integraal systeem van bron tot afleverset in de woning en levert duurzame warmte voor zowel ruimteverwarming en koeling als voor warm tapwater van de geplande nieuwbouw.

In het gebied is ruimte voor ongeveer 15 nieuwe WKO doubletten en 1 tot 4 nieuwe installaties voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Hiermee wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare, lokaal aanwezige, hernieuwbare energiebronnen. Alle nieuwbouw in het gebied kan worden aangesloten op het systeem en zo gebruik maken van deze duurzame energie.

Voor het ontwerp, de realisatie, de financiering en de exploitatie van dit collectieve warmtesysteem wil de Gemeente Utrecht een Concessieovereenkomst afsluiten met een exploitatieperiode van ca. 30 jaar

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 360
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uitsluitingsgronden - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 174-452752
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: UTRECHT
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Selectiebeslissing: 15 dagen; gunningsbeslissing: 20 dagen

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postal address: Postbus 10080
Town: UTRECHT
Postal code: 3505 AB
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internet address: http://www.utrecht.nl/Inkoop
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021