Usluge - 467992-2020

06/10/2020    S194

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o pružanju usluga posredništva u osiguranju

2020/S 194-467992

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 191-460206)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za rad
Poštanska adresa: J-27 06/005
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Mr Jordi Curell Gotor
E-pošta: EMPL-VT-2020-035@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7003
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o pružanju usluga posredništva u osiguranju

Referentni broj: EMPL/2020/OP/0012
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66518100 Usluge posrednika u osiguranju
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/10/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 191-460206

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 27/10/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 03/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/11/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: