Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468033-2019

Submission deadline has been amended by:  539700-2019
07/10/2019    S193

Lithuania-Vilnius: Meteorological instruments

2019/S 193-468033

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
National registration number: 290743240
Postal address: Rudnios g. 6
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09300
Country: Lithuania
Contact person: Edmundas Krištolaitis
E-mail: edmundas.kristolaitis@meteo.lt
Telephone: +370 62741077
Internet address(es):
Main address: http://www.meteo.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5447
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=479002
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=479002&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Matavimo įrangos automatinėms meteorologijos stotims įsigijimo ir įdiegimo pirkimas

II.1.2)Main CPV code
38120000 Meteorological instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Matavimo įrangos automatinėms meteorologijos stotims įsigijimas ir įdiegimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
51215000 Installation services of meteorological equipment
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

1) automatinių meteorologijos stočių duomenų surinkimo įranga – 57 vnt.;

2) 10 metrų stiebas – 4 vnt.;

3) 2 metrų stiebas – 24 vnt.;

4) stebėjimų aikštelės aptvaro padidinimas iki 10×10 m – 1 vnt.;

5) stebėjimų aikštelės 10×10 m įrengimas – 2 vnt.;

6) aikštelės aptvaro atnaujinimas – 1 vnt.;

7) 230 V elektros maitinimo įvado įrengimas – 11 vnt.;

8) automatinės meteorologijos stoties duomenų perdavimo į meteorologijos stoties kompiuterizuotą darbo vietą sistema – 10 vnt.;

9) kombinuotas vėjo greičio ir vėjo krypties jutiklis – 29 vnt.;

10) kombinuotas oro temperatūros ir santykinės oro drėgmės jutiklis – 53 vnt.;

11) atmosferos slėgio jutiklis – 22 vnt.;

12) svarstyklinis kritulių matuoklis – 53 vnt.;

13) kritulių matuoklis su svirtiniu mechanizmu – 1 vnt.;

14) saulės spindėjimo trukmės jutiklis – 14 vnt.;

15) saulės spinduliuotės jutiklis – 9 vnt.;

16) dirvos temperatūros jutiklis – 97 vnt.;

17) matomumo nuotolio ir esamų orų jutiklis – 9 vnt.;

18) matomumo nuotolio jutiklio siųstuvas – 11 vnt.;

19) debesų pado aukščio matuoklis – 7 vnt.;

20) debesų pado aukščio matuoklio lazerinis siųstuvas – 11 vnt.;

21) sniego dangos storio matuoklis – 27 vnt.;

22) vaizdo stebėjimo sistema – 39 vnt.;

23) vandens lygio ir vandens temperatūros jutiklis – 1 vnt.;

24) vandens druskingumo jutiklis – 1 vnt.;

25) aptarnavimo terminalas – 3 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ numatoma finansuoti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 05.1.1-APVA-V-004 veiklas.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.

Užpildytą EBVPD turi pateikti:

1.1) pasiūlymą pateikęs dalyvis;

1.2) kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

1.3) kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas;

2) perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos besąlygiška ir neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo (polisu)), 5 (penkių) proc. sutarties vertės su PVM sumai.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2019
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/10/2019