Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 468310-2021

17/09/2021    S181

Frankrike-Lyon: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2021/S 181-468310

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: uniha GCS
Nationellt registreringsnummer: 13000222300027
Postadress: 9 rue des Tuiliers
Ort: Lyon
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69003
Land: Frankrike
E-post: Julie.jadot@uniha.org
Telefon: +33 970715224
Fax: +33 970715224
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uniha.org
Upphandlarprofil: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=821683&orgAcronyme=x7c
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=821683&orgAcronyme=x7c
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=821683&orgAcronyme=x7c
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Groupement de Coopérative Sanitaire
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

fourniture d'automate de dispensation nominative par surconditionnement avec prestations de maintenance, de formation, services optionnels et consommables associés

Referensnummer: M2386
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

la présente consultation a pour objet la fourniture d?automates de dispensation nominative par surconditionnement avec prestations de maintenance, de formation, des services optionnels et des consommables associés, pour les adhérents de Uniha

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 1
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

dans l'hypothèse où un même soumissionnaire est classé 1er sur les 2 lots, il sera prioritairement attributaire du lot 1 et le soumissionnaire classé 2ème sur le lot 2 sera attributaire du lot 2

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

automate de dispensation nominative par surconditionnement avec sortie des médicaments pilulier, carnet, anneau, clip, maintenance, formation, services optionnels et consommables associés

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR France
Nuts-kod: FRY RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

automate de dispensation nominative par surconditionnement avec une sortie des médicaments soit en pilulier, soit en carnet, soit en anneau, soit en clip, maintenance, formation, services optionnels et consommables associés

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

la durée du marché sera de 2 ans fermes avec 1 reconduction de 2 ans

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

dans l'hypothèse où un même soumissionnaire est classé 1er sur les 2 lots, il sera prioritairement attributaire du lot 1 et le soumissionnaire classé 2ème sur le lot 2 sera attributaire du lot 2

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

adn par surconditionnement avec sortie des médicaments sous minimum deux formes de dispensation nominative différente, maintenance, formation, services optionnels et consommables associés

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR France
Nuts-kod: FRY RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

automate de dispensation nominative par surconditionnement avec une sortie des médicaments sous minimum deux formes de dispensation nominative différentes à travers une solution mixte et modulaire, maintenance, formation, services optionnels et consommables associés

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

la durée du marché sera de 2 ans fermes avec 1 reconduction de 2 ans

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

dans l'hypothèse où un même soumissionnaire est classé 1er sur les 2 lots, il sera prioritairement attributaire du lot 1 et le soumissionnaire classé 2ème sur le lot 2 sera attributaire du lot 2

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/10/2021
Lokal tid: 09:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/10/2021
Lokal tid: 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

au cours de la dernière année d'exécution

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Lyon
Postadress: 184 rue Duguesclin
Ort: Lyon
Postnummer: 69003
Land: Frankrike
Internetadress: http://lyon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

référé précontractuel pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché dans les conditions des articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative ; référé contractuel pouvant être exercé au plus tard? le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice ?Administrative ; recours en contestation de validité ouvert aux candidats évincés et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des " mesures de publicité appropriées "

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Lyon
Postadress: 184 rue Duguesclin
Ort: Lyon
Postnummer: 69003
Land: Frankrike
Internetadress: http://lyon.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/09/2021