Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468413-2021

17/09/2021    S181

Lithuania-Kaunas: Software package and information systems

2021/S 181-468413

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
National registration number: 132340880
Postal address: Pramonės pr. 11 A
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 51327
Country: Lithuania
Contact person: Edita Ričkutė
E-mail: edita.rickute@vmu.lt
Telephone: +370 61630812
Internet address(es):
Main address: https://www.vivmu.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8835
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=597141
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=597141&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Miškininkystė

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VĮ Valstybinių miškų urėdijos dokumentų valdymo sistemos įsigijimo ir susijusių paslaugų pirkimas

Reference number: Nr.9998
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dokumentų ir procesų valdymo informacinės sistemos įdiegimas VĮ Valstybinių miškų urėdija.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1. DVS įdiegimas 1 kompl. 2. DVS licencijų pateikimas 1650 vnt. 3. Vartotojų

mokymai: 3.1. DVS administratorių 4 asm. 3.2. DVS naudotojų ir registratorių 50

asm. 4. DVS techninė priežiūra 800 val. 5. DVS modifikavimas ir plėtra 1200 val.

25 bendrieji ir funkciniai DVS moduliai

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 5 priede nurodytus reikalavimus (tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos).

2. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais:

1. pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimu;

2. į Užsakovo sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, padarytu mokėjimo pavedimu.

Sutarties įvykdymo užtikrinamas - ne mažiau kaip 4 500,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 centų) suma. Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas pateikiamas Užsakovui/ Užsakovo atstovui elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
Accelerated procedure
Justification:

Esminės pirkimo sąlygos – Pirkimo techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas ir rinkos suinteresuoti rinkos dalyviai susipažino su juo bei pradėjo rengtis tarptautiniam pirkimui skelbiamų derybų būdu, vykdant išankstinę rinkos konsultaciją (CVP IS pirkimo numeris 536562).

Pirkimo objektas aiškus, o dauguma rinkoje veikiančių - suinteresuotų rinkos dalyvių dalyvavo rinkos konsultacijoje.

Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija iš anksto supažindino rinkos subjektus su planuojamu tarptautiniu pirkimu skelbiamų derybų būdu ir esminėmis jo sąlygomis, suteikė pakankamai duomenų jiems pradėti rengtis pateikti paraišką/pasiūlymą ir dėl šios priežasties šie rinkos subjektai gali pasirengti pateikti paraiškas/pasiūlymus per trumpesnį laiką, nei nustatyta VPĮ 65 str. 2 d. 1 p ir 3 d. 1 p., vadovaujantis VPĮ 62 str. 7 d. 1 a) p. ir 2 a) p. , paraiškų pateikimo terminas sutrumpintas iki 15 dienų, pasiūlymų – iki 10 dienų.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021